Veolia Smart Control Tower Kladno: kladenský vodojem zase kypí životem

Nevyužívaná věž starého kladenského vodojemu z roku 1933 prošla v letech 2017 – 2019 ojedinělou přestavbou za více než 100 milionů korun a dnes znovu slouží lidem. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdivem, jehož citlivá rekonstrukce bodovala i v soutěži Stavba roku 2020.

Naše řešení 

První funkcí vodojemu je moderní high-tech vodohospodářský dispečink, který je v pravém smyslu mozkem a řídicím centrem dodávek vody pro více než 290 tisíc obyvatel okresů Kladno, Mělník a částí okresů Praha-západ, Praha-východ a Rakovník. Moderní dispečink má svou klíčovou úlohu také během možných krizových situací, jako jsou např. období sucha nebo povodně. Právě během nich je podstatná schopnost předpovědět, jaká zařízení a ve kterou chvíli je nutné vyřadit z provozu, případně zcela demontovat a odvézt do bezpečí. Moderní dispečink je pro případy krizových situací vybaven také funkcí tzv. disaster recovery centra, tedy možností vytvořit záložní dispečink na jiném místě než originál. 

Jaká je naše přidaná hodnota? 

Kladenská věž neplní pouze funkci řídicího střediska. Celý projekt byl od začátku koncipován tak, aby věž sloužila i široké veřejnosti. V pátém patře najdou návštěvníci dvě moderní expozice. První z expozic je věnována příběhu vody – procesu získávání a dodávky pitné vody, jejímu využití a následnému vyčištění odpadní vody před jejím vrácením do přírodního koloběhu. Druhá expozice návštěvníkům nabídne nahlédnutí do života ve vodě a kolem vody, věnuje se složitostem i krásám vodních ekosystémů a ochraně vodní flóry a fauny. V nejvyšším patře vodojemu také vznikla pod ocelovým krovem panoramatická zasedací místnost s nebývalou vyhlídkou. 

 

Máte zájem o toto řešení?