Vodárenská soustava východní Čechy

Veolia odstartovala pilotní projekt řízení propojených vodovodních soustav v Česku. Její systém chytrých dispečinků umožňuje obcím redistribuci upravené vody do lokalit s akutním nedostatkem. Dispečink, který vznikl v roce 2019 a který umožňuje spolupráci čtyř okresů ve východních Čechách, představuje dobrý příklad projektu, který pomáhá bojovat s klimatickou změnou na regionální úrovni.

Naše řešení 

Ve Smart centru v Hradci Králové je umístěno vodárenské řídící středisko, které dohlíží na běžný provoz vodárenské infrastruktury. Nadstavbou tohoto projektu je však i další nadregionální využití. Centrum může být v budoucnu využíváno pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho). Dispečink je schopen fungovat i v případě výpadku elektrické energie. Náklady na realizaci projektu přesáhly 80mil.Kč a byly hrazeny výhradně z prostředků společnosti Královéhradecká provozní, a.s. a Veolia Česká republika. Smart centrum plně splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu a je tak zajištěna bezpečná dodávka vody pro námi zásobované zákazníky.

Jaká je naše přidaná hodnota? 

Systém sbírá data z okolních měst, vidí aktuální zásoby i spotřebu a dokáže tomu přizpůsobit výrobu vody, případně jí z jednoho okresu poslat do druhého. Kromě prevence lokálního nedostatku pitné vody pomáhá chytrý dispečink také se snižováním ztrát, což mj. představuje podporu boje proti suchu i nezanedbatelnou finanční úsporu. 

Součástí chytrých dispečinků je i unikátní povodňový informační systém, který poskytuje ochranu pro další klimatický extrém. Systém umožňuje sledovat aktuální i dlouhodobé předpovědi, využívat historické zkušenosti z minulých povodní, vytvářet mapy povodňového nebezpečí, seznamy potenciálně ohrožených objektů a zařízení v nich a navrhovat preventivní opatření. Je tak zajištěna ochrana vodohospodářské infrastruktury před povodněmi, jejichž pravděpodobnost vlivem nárůstu počtu klimatických extrémních událostí roste. Do budoucnosti by tento systém před povodněmi mohl chránit i obecní majetek. 

Máte zájem o toto řešení?