Výměna osvětlení Královský pivovar Krušovice

Naše řešení 

Stávající světelnou soustavu jsme nahradili moderními LED svítidly a zároveň jsme optimálně zregulovali intenzitu svícení. 

Celkově jsme vyměnili 368 svítidel ve 3 objektech

  • skladová hala 
  • stáčírna
  • prodejna 
  • a veřejné osvětlení 

Potenciál úspor jsme využili k aplikaci komplexní služby Energy Performance Contracting, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu. Investice projektu výměny osvětlení klient postupně splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor.

Výhody pro našeho zákazníka 

  • projekt na klíč financovaný skupinou Veolia  
  • snížení energetické náročnosti pro osvětlení 
  • snížení emisí CO2 
  • garantovaná roční úspora pro klienta po dobu kontraktu 5 let 
  • příkon nové soustavy jsme snížili ze 79 kW na 27 kW a zajistili tak úsporu energie ve výši 66 %
  • celková úspora za období 10 let více než 3 miliony korun

 

Máte zájem o toto řešení?