Dodávka úpravny vody pro pivovar Krušovice

Naše řešení 

Dodávka moderní úpravny vody pro pivovar Krušovice ze skupiny Heineken. Realizovaný projekt pomohl pivovaru omezit množství produkovaných odpadních vod a tím snížit vodní stopu a své dopady na životní prostředí.  

Realizace zahrnovala dodávku technologie na předúpravu vody z vrtů (odželeznění a odmanganování), snížení celkového obsahu solí z varní vody pomocí reverzní osmózy. V rámci snížení spotřeby vody byla realizována recirkulace pracích vod z pískových filtrů pomocí membránového procesu ultrafiltrace. Tento krok umožňuje, aby byla maximálně využita veškerá voda zpracovávaná na úpravně vody. 

Máte zájem o toto řešení?