Energo

Naše řešení 

Dodávka kompletní chemické úpravny vody na klíč pro zákazníka ze sektoru energetiky. Úpravna byla realizovaná jako první svého druhu v ČR v oblasti energetiky. Demineralizace vody s výkonem 3x30 m3 /h založena výhradně na moderních membránových procesech ultrafiltrace, reverzní osmózy a elektrodeionizace. Při realizaci projektu byly navrženy technologie šetrné k životnímu prostředí. 

Celý projekt zahrnuje 4 hlavní technologické stupně: 

  • Koagulační filtrace říční Labské 
  • Ultrafiltrace o výkonu 3x 45 m3 /h 
  • Reverzní osmóza o výkonu 3x 33 m3 /h 
  • Elektrodeionizace o výkonu 3x 30 m3 /h 

Máte zájem o toto řešení?