Chytrá řešení se vyplácí, Veolia dodává teplo školám v Praze 13

Energie pro budovy patří mezi největší výdaje městských rozpočtů. Velký význam tam proto mají úsporná opatření a moderní systémy řízení, měření a regulace. 

Jsme dodavatelem tepla a teplé vody pro školy a školky na Praze 13. Zároveň jsme pro tyto objekty připravili projekt na zavedení energetických úspor. Díky sérii opatření se nám podařilo náklady na energie snížit o 50 procent, což znamenalo nejen výrazné finanční úspory, ale mělo příznivý dopad i na životní prostředí. 

Naše řešení zahrnuje: 

  • dodávku tepelné energie pro základní a mateřské školy v Praze 13 v objemu 25 TJ ročně včetně servisních služeb a energického managementu
  • efektivní ovládání technologických celků v jednotlivých školách, zajištění online komunikace mezi zdroji a dispečinkem, možnost individuálního řízení vnitřní teploty v objektech, archivace dat z jednotlivých měřících bodů, jejich monitoring a zpracování
  • vybudování centrálního dispečinku se vzdáleným přístupem všech zúčastněných stran 
     

Máte zájem o toto řešení?