Nemocnice ve Frýdku-Místku: modernizace tepelného hospodářství

Výzva

Nemocnice ve Frýdku-Místku, se kterou máme nepřetržitý smluvní vztah od roku 2006, chtěla modernizovat provoz tepelného hospodářství s vyšší efektivitou a nižšími náklady a požadovala:

  • Přenesení odpovědnosti za komplexní správu tepelného hospodářství 
  • Dokončení modernizace a změny koncepce vytápění 
  • Vyšší efektivitu provozování a výroby tepla 
  • Snížení nákladů na teplo, garanci vývoje ceny tepla

Naše řešení

Nemocnice pronajímá své tepelné hospodářství naší společnosti, která zajišťuje jeho provozování a údržbu a investuje do obnovy a modernizace zařízení – nová centrální předávací stanice, záložní plynová kotelna, parní vyvíječe pro kuchyň, 13 objektových předávacích stanic, horkovodní přípojka a páteřní teplovodní rozvody.

Výhody pro našeho klienta 

  • Komplexní provozování a údržba tepelného hospodářství společností Veolia
  • Zajištění dodávek tepla v požadovaném množství a kvalitě
  • Přenesení investiční činnosti a modernizace tepelného hospodářství na společnost Veolia
  • Smluvní garance úspory spotřeby tepla (realizované úspory 41 %)
  • Garance 100% zálohovatelnosti provozovaných zdrojů tepla 
  • Garance vývoje cen tepla v návaznosti na vývoji ceny vstupů

Máte zájem o toto řešení?