Smysl naší činnosti

Cílem i konkrétním závazkem skupiny Veolia je nejen minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, ale stát se referenčním měřítkem pro firmy z hlediska ekologické transformace. Proto plníme naše poslání, kterým je pečovat o světové zdroje, a nově jsme si definovali také naši podstatu. Jedná se firemní filozofii, která klade sociální a environmentální výsledky naší společnosti na stejnou úroveň jako její ekonomickou výkonnost. 

“Firma prosperuje, protože je užitečná, nikoli naopak.” 

Antoine Frérot, generální ředitel a předseda představenstva Veolia

“Smyslem činnosti Veolie je přispívat k lidskému pokroku tím, že se pevně zavázala plnit Cíle udržitelného rozvoje nastavené Organizací spojených národů tak, abychom dosáhli lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.  [... výňatek z textu "Smysl činnosti Veolie / Raison d'être de Veolia"]


 

Podstata je naším "kompasem" 

Smysl naší činnosti je víc než pouhý text. Představuje dlouhodobé cíle i závazky skupiny Veolia. Jde o zásadní krok v naší podnikatelské vizi. I proto věnujeme stejnou pozornost očekávání všech zúčastněných stran, včetně relevantních aktérů z oblasti životního prostředí, místních samospráv a samozřejmě i našich zaměstnanců.

Podstatu Veolie  si můžeme představit jako "kompas", který nám pomáhá dlouhodobě zůstat ve zvoleném kurzu. K tomu, abychom podstatu naší společnosti naplnili, nám slouží strategický program Impact 2023. Ten stanovuje konkrétní závazky a cíle skupiny Veolia v následujících letech. Tak, abychom se stali světovým lídrem v oblasti ekologické transformace a inspirací pro další společnosti. 

 

Finančním výsledkům i dopadu na okolní prostředí dáváme stejnou váhu

Klademe stejný důraz na výkony v oblasti finanční, obchodní, sociální, společenské i environmentální. Určili jsme si konkrétní a měřitelné cíle, které chceme splnit do konce roku 2023. Nezávislé organizace budou naše výsledky pravidelně vyhodnocovat.

 

 

Podstatu tvoříme společně

Podstatu jsme od začátku tvořili jako společný projekt mnoha lidí napříč skupinou Veolia a dalších zúčastněných stran tak, aby co nejlépe vystihovala očekávání, které naši zaměstnanci a partneři po celém světě mohou od naší společnosti mít. A kdo všechno je do projektu zapojen? 

Mezinárodní správní rada schválila znění textů a ukazatele, sleduje jejich řádné plnění.

Výkonný výbor a řídící výbor odpovídají za zajištění průběžného dohledu a kontroly.

Výbor přátel a nezávislých odborníků je pravidelně žádán o stanovisko s cílem záměrně „zpochybňovat“ rozhodnutí společnosti. Tím skupině pomáhá zůstat ve správném kurzu.

Nové oddělení „Strategie a inovace“, které bylo vytvořeno s cílem pomoci „pilotovat“ strategii Veolie v souladu s podstatou činnosti Skupiny.

Společně s orgány zastupujícími zaměstnance byl zřízen výbor, který má za úkol podporovat zaměstnance, aby se přirozeně zapojili a našli ve Veolii svůj smysl činnosti.