Společenská odpovědnost

Společnost Veolia rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma, tzn. že do své firemní strategie zahrnuje takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k udržitelnému rozvoji a napomáhají k celkovému zlepšování stavu okolní společnosti, ve které Veolia působí.

V oblasti CSR a udržitelného rozvoje máme definováno devět závazků ve třech hlavních oblastech - péče o světové zdroje, péče o regionální zdroje a péče o naše zaměstnance. O našich konkrétních aktivitách, kterými tuto strategii naplňujeme, se dočtete v naší aktuální CSR zprávě.