Společenská odpovědnost

Společnost Veolia rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma, tzn. že do své firemní strategie zahrnuje takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k udržitelnému rozvoji a napomáhají k celkovému zlepšování stavu okolní společnosti, ve které Veolia působí.