Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Společnost Veolia založila svůj nadační fond v České republice v roce 2003. Tato firemní nezisková organizace podporuje komunitní prostředí, realizuje vlastní programy zaměřené na sociální oblast (volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců, kvalita života seniorů, vytváření dlouhodobých pracovních míst) a ochranu životního prostředí a dále podporuje projekty s prvkem dobrovolnictví konané ve veřejném zájmu.  Od svého založení do konce roku 2018 rozdělil Nadační fond Veolia na darech více než 205 milionů korun.

 

K hlavním programům a projektům Nadačního fondu Veolia tak patří:

Nadační fond dlouhodobě podporuje i projekty jiných organizací, nejvýznamnější z nich je kampaň: 

Více se dozvíte na www.nfveolia.cz

 

 

Nadační fondy společnosti Veolia Energie ČR 

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR byl založen v roce 2005 s cílem pomáhat současným i bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých životních situacích. Zároveň všem zaměstnancům přispívá na každé narozené či adoptované dítě a poskytuje jim příspěvek na péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě. Nadační fond získává nadační dary od společností skupiny Veolia Energie v ČR a od zaměstnanců a následně pak vyplácí příspěvky jednotlivcům, kteří pomoc potřebují.

Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR

Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR vznikl v roce 2006 za účelem přispívat k financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a které jsou realizovány na území České republiky. Jedná se především o projekty, jež napomáhají snížit poškozování životního prostředí z energetické výroby, zajišťují rekultivaci a sanaci pozemků postižených energetickou výrobou, jsou založené na využívání obnovitelných zdrojů při výrobě energií apod.

Kontakt: Zájemci se mohou ucházet o poskytnutí příspěvků prostřednictvím vyplněné žádosti, kterou zašlou tajemníkovi nadačního fondu na e-mailovou adresu [email protected] nebo poštou v písemné podobě na adresu nadačního fondu: Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR, 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava - Moravská Ostrava.