Ve Skotsku se z čistírenských kalů stává cenný zdroj pro zemědělství

Kal z čistíren odpadních vod je cenným zdrojem. Stačí se podívat na Skotsko, kde se kaly přeměňují na zelenou energii a hnojivo.

Kal z čistíren odpadních vod je cenným zdrojem. Stačí se podívat na Skotsko, kde se kaly přeměňují na zelenou energii a hnojivo.

Díky inovativním procesům, jež Veolia v Edinburghu zavedla, aby zde z kalů vytěžila maximum, už nejsou kaly považovány za problémový odpad, nýbrž za užitečný a dokonce ziskový zdroj.

Kruhový přístup

Veolia v Edinburghu a regionu Lothian provozuje kolem 15 čistíren odpadních vod. Ty čistí odpadní vody přibližně 900 000 lidí, což představuje více než 125 milionů m3 odpadních vod ročně.

Veolia si vytyčila dva cíle, jichž hodlá dosáhnout s využitím kruhového přístupu: snížit jak negativní dopad těchto zařízení na životní prostředí, tak jejich provozní náklady. Za tím účelem provedla úpravy několika závodů. Příkladem mohou být kogenerační jednotky (produkující současně elektřinu i teplo) či zařízení specializující se na anaerobní digesci, kde se čistírenské kaly mění v nové zdroje.

Zhodnocení kalů přináší mnohé výhody: vyrobenou elektřinu nakupuje společnost National Grid, čímž vzniká nezanedbatelný zdroj příjmů. Zároveň se snižuje objem kalů, a ročně se tak ušetří několik milionů liber.

Skvělá zpráva pro zemědělce

Čistírna odpadních vod Seafield v Edinburghu je největší z těch, které Veolia ve Skotsku spravuje. Její provoz byl vylepšen řešením, jež kombinuje tepelnou hydrolýzu s anaerobní digescí. Při termální hydrolýze se kal zahřívá na specifickou teplotu pod přesně daným tlakem, čímž se hydrolyzuje a dochází ke zvýšení účinnosti anaerobní digesce. Tímto postupem se vyrobí více energie a také se sníží objem kalu, který je potřeba zlikvidovat. Kromě nižšího množství odpadu v podobě kalu navíc tento proces přináší vznik nových zdrojů ve formě bioplynu a hnojiv.

Díky Veolii a metodě, již zde zavedla, dodávají tato hnojiva celému projektu velmi zajímavý rozměr, neboť Seafield nyní denně vyprodukuje několik tun pevného organického hnojiva. Je bohaté na živiny jako dusík, fosfáty a sulfidy, takže se hodí k použití na zemědělské půdě za účelem zvýšení produktivity a stimulace růstu rostlin. A zároveň je potřeba méně chemických hnojiv!

Veolia tak 60 % čistírenského kalu přeměňuje na energii, čímž vyrobí dostatek elektřiny pro 4 000 domácností a vyprodukuje 30 000 tun organického hnojiva pro použití v zemědělství.

Hlavní snímek: fotoarchiv Veolia, Stéphane Lavoué