Veolia převzala aktiva divize Sulfur Products skupiny Chemours, čímž posílí své služby v oblasti zpracování a recyklace průmyslových odpadů v odvětví těžby ropy a plynu v USA

Veolia Severní Amerika uzavřela dohodu o převzetí divize Sulfur Products skupiny Chemours. Tato divize se specializuje na zpracování a recyklaci kyseliny sírové a sirných plynů v rámci procesu rafinace. Následně provádí jejich rafinaci na čistou kyselinu a páru, jež se využívají v řadě průmyslových činností. Integrace divize Sulfur Products společnosti Chemours do průmyslového portfolia společnosti Veolia Severní Amerika skvěle doplní stávající činnosti Veolie a posílí dosavadní kapacitu skupiny i technologie pro recyklaci a regeneraci.
 
Kyselina sírová patří k nejdůležitějším sloučeninám produkovaným chemickým průmyslem. Slouží k výrobě stovek různých sloučenin potřebných prakticky ve všech odvětvích. Zemní plyn a ropa obsahují sloučeniny síry, a to jak organické, tak i ve formě sulfanů, přičemž všechny je třeba před jejich použitím jako palivo či chemické suroviny odstranit.
 
Prostřednictvím převzetí aktiv divize Sulfur Products společnosti Chemour za cenu 325 milionů dolarů doplňuje Veolia svou základnu v oblasti recyklace a tím i kruhové ekonomiky.
 
Tato operace zahrnuje následující závody zajišťující recyklaci a produkty na bázi síry:
  • Tři jednotky pro recyklaci kyseliny sírové v Delawaru, New Jersey a Texasu.
  • Obchodní závod zaměřený na recyklaci kyseliny sírové a produktů s obsahem síry v Burnside ve státě Lousiana.
  • Čtyři závody na výrobu kyselin s obsahem síry na pobřeží Atlantického oceánu a na východním pobřeží USA.

 
Veolia bude moci rovněž využít technické odbornosti střediska Acid Technology Center společnosti Chemours, které prostřednictvím 18 specialistů zajišťuje výhradní podporu divize Sulfur Products.
 
Díky tomuto převzetí získává Veolia vysoce diferenciované služby, které jí umožňují posunout se výše v žebříčku hodnot u stávajících zákazníků z řad rafinérií a také představují příležitost ke křížovému prodeji dosavadních služeb nově získaným zákazníkům. Zároveň je příležitostí k růstu v rámci sektoru služeb pro rafinérie. Veolia tak získává možnost zachytit v budoucnosti nástup poptávky po produktech z oblasti čistého benzínu.