Veolia přichází se třemi novými digitálními nástroji, které mají pomoci při „digitalizaci“ měst

Veolia se zaměřila na inovaci v oblasti síťových řešení pro řízení měst a vyvinula tři nové aplikace: Urban Board pro volené zástupce, Urban Pulse pro obyvatele měst a Urban Hypervision Systems pro provozovatele komunálních služeb. Tyto digitální aplikace zvyšují výkonnost městských infrastruktur a přispívají k vyšší kvalitě života obyvatel. Veolia, jež je předním francouzským aktérem v oblasti „internetu věcí“ (anglicky „Internet of Things“, v informatice se takto označuje propojení vestavěných zařízení s internetem), spravuje síť čítající více než 1,8 milionu připojených objektů a má špičkové postavení v oblasti managementu propojených dat.
 
Odpovědné hospodaření s vodními a energetickými zdroji, sledování ukazatelů souvisejících se zdravím a bezpečností obyvatel, nabídka jednodušších a individuálně pojatých veřejných služeb, rychlý přístup k informacím – to všechno jsou nové výzvy, jimž v současné době města čelí. Veolia jim při přechodu k digitálnímu prostředí nabízí řešení, jejichž společným jmenovatelem je snaha o větší komfort pro obyvatele a zvýšení atraktivity regionu.
 

 

Díky digitálním technologiím nabízí ‚inteligentní město‘ občanům větší komfort, účinně se vyrovnává s novými problémy a dokáže využívat příležitostí k hospodářskému rozvoji,“ vysvětluje Laurent Auguste, ředitel Veolie pro inovace a trhy.
 

Pomoc voleným zástupcům při rozhodování

Urban Board – „palubní deska“ inteligentního města
Urban Board je historicky prvním nástrojem, který usnadňuje voleným zástupcům plánování inteligentního města na základě současného vyhodnocování technických a sociálních ukazatelů. Urban Board tak propojuje technické aspekty komunálních služeb s názorem obyvatel, a to ve čtyřech hlavních tematických oblastech, jimiž jsou mobilita, bezpečnost, čistota a životní prostředí. Je tak například možné v reálném čase sledovat kvalitu ovzduší či dopravní zácpy. Urban Board doplňuje technické parametry o analýzu informací zveřejňovaných na sociálních sítích, a umožňuje tak zjišťovat mínění obyvatel. Změny ve vnímání dané problematiky – ať už pozitivní, nebo negativní – pak voleným zástupcům umožňují zaujmout cílenější přístup k výkonnosti technické infrastruktury města. Urban Board je rovněž schopen navrhovat možná zlepšení.
 

Pro snazší život občanů

Urban Pulse – podrobný průvodce městem v reálném čas
Díky aplikaci Urban Pulse, určené pro chytré telefony, mají obyvatelé měst zdarma a v reálném čase přístup k veškerým potřebným informacím o svém městě. Mohou využívat různých služeb (půjčovna aut, sdílení parkovacích míst, spolujízda apod.), efektivněji cestovat (plánovač tras s aktuálními jízdními řády a údaji o všech dopravních prostředcích, informace o kvalitě ovzduší, která může ovlivnit volbu dopravního prostředku) či vyhledávat užitečné adresy (sběrné dvory, bazary, kina apod.). Aplikace však nabízí také geolokační službu, díky níž lze být v kontaktu s přáteli. V neposlední řadě umožňuje Urban Pulse obyvatelům přímo ovlivňovat kvalitu života tím, že zveřejní svůj názor – mohou například nahlásit poruchu, nepříjemný zápach apod.
Urban Pulse je v současné době nejúplnější aplikací určenou pro obyvatele měst. Lze v ní nalézt všeobecné informace o městě, od dopravy přes obchody a události až po komunitní život. Je první aplikací, jež zahrnuje veškeré ukazatele související s životním prostředím a cirkulární ekonomikou, díky nimž si mohou obyvatelé vybírat služby a plánovat své každodenní aktivity.
 

Aplikace ke stažení: www.urbanpulse.fr/goFolder.do?p=menu_964a1c0e4b9b86f1&f=7681540c84dc1a07

 

Aplikace pro provozovatele komunálních služeb

Urban Hypervision – systém pro řízení klíčových komunálních služeb
Tato aplikace slouží k inteligentnímu a proaktivnímu řízení komunálních služeb využívajícímu hypervizorový systém, který zahrnuje čidla a systémy varování a umožňuje přenos informací v reálném čase, inteligentní predikci a vydávání příkazů k zásahu. Jednotlivé operace jsou tak účinnější a z hlediska poskytovatelů služeb i levnější a přehlednější.
Konkrétním příkladem takovéhoto systému je Smart Water Box – aplikace Urban Hypervision v oblasti vodohospodářství. Jde o historicky první systém pro zpracování údajů o vodárenských a kanalizačních službách, který zvyšuje účinnost a kvalitu služeb, usnadňuje krizové řízení a zlepšuje technickou informovanost. Aplikace sbírá údaje pocházející z externích čidel (např. meteorologické údaje) i přímo ze sítí a na jejich základě automaticky nastavuje varovná hlášení a prahové hodnoty, proaktivně řídí zásahy a opravy a v reálném čase informuje občany. Umožňuje rovněž řízení dalších komunálních služeb, jako jsou například sítě dálkového tepla.
 
Tyto tři nástroje jsou založeny na nejmodernějších digitálních technologiích – čidlech, „internetu věcí“, Big Data, zabezpečení a potvrzování údajů, modelování a prediktivní analýze.
 
Díky těmto třem novým aplikacím učinila Veolia další krok v procesu inovace zaměřené na inteligentní města. Skupina, jež je předním francouzským aktérem v oblasti „internetu věcí“ a inteligentních měřicích zařízení, spravuje síť čítající více než 1,8 milionu připojených objektů. Má špičkový potenciál, pokud jde o vývoj digitálních nástrojů sloužících obyvatelům měst. Veolia rozvíjí své know-how v oblasti analýzy údajů z připojených objektů, aby poskytla územním celkům nástroje pro rozhodování a usnadnila občanům jejich každodenní život – výsledkem jsou tři aplikace, které otvírají nové perspektivy rozvoje trhu s řešeními pro inteligentní města.