Veolia získala zakázku na výstavbu a provozování závodu na energetické využití odpadů ve Francii

Veolia získala zakázku v hodnotě 240 milionů eur na výstavbu a provozování závodu na energetické využití odpadů od úřadu departementu Aube pro likvidaci odpadů SDEDA (Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube).  Jedná se o jedinou zakázku na výstavbu a provozování závodu na energetické využití odpadů, jejíž realizace byla ve Francii zahájena v roce 2016. Smlouva, kterou uzavřela specializovaná dceřiná společnost Valaubia, stanoví období výstavby na 43 měsíců a provozování na 25 let a pro Veolii představuje obrat v celkové výši 240 milionů eur.

Prostřednictvím svého projektu Valaubia získala skupina Veolia jedinou zakázku na poskytování delegovaných veřejných služeb na výstavbu a provozování závodu na energetické využití odpadu, která byla ve Francii v roce 2016 udělena. Závod se nachází v obci La Chapelle-Saint-Luc v departementu Aube na východě Francie, má roční kapacitu zpracování 60 000 tun odpadu a bude vyrábět udržitelnou lokální energii pro obyvatele regionu Aube. Závod na energetické využití odpadů splňuje přísné technické a ekologické normy: pomocí velmi efektivního technologického procesu zpracování odpadu bude maximálně využívat energetický potenciál odpadu a ročně vyrobí 41 GWh elektrické energie, což je spotřeba elektřiny připadající na téměř 50 000 obyvatel, a 60 GWh tepelné energie, což odpovídá spotřebě tepla téměř 8 900 lidí.
 
Vyrobená tepelná energie bude dodávána do sítě centrálního zásobování teplem v městské aglomeraci Grand Troyes a využívána i místním průmyslovým podnikem, přičemž oba odběratelé se nacházejí v blízkosti nového závodu. Projekt Valaubia je skvělým příkladem aplikace francouzského zákona o transformaci energetiky zaměřeného na její ekologizaci, jehož cílem je 32% zvýšení využití obnovitelné energie do roku 2030 a 50% snížení objemu odpadů ukládaných na skládkách do roku 2025.
 

Rozhodli jsme se vybrat projekt předložený Veolií, protože zcela odpovídá principu kruhové ekonomiky a plně se zaměřuje na energetické využití odpadů – na výrobu tepla i elektřiny – a navíc naprosto splňuje očekávání našeho úřadu,“ prohlásila Danièle Boeglin, prezidentka SDEDA.

Výstavba a provozování tohoto vysoce výkonného závodu na energetické využití odpadů je v souladu s úsilím SDEDA o nacházení co nejlepších lokálních řešení v energetice. Tento typ smluv je odrazem našeho růstu a našich cílů z hlediska kruhové ekonomiky,“ vysvětlil Bernard Harambillet, generální ředitel divize Waste Solutions skupiny Veolia ve Francii.
 
Projekt Valaubia vytvoří v provozní fázi počínaje rokem 2020 dvacet pracovních míst. Závod na energetické využití odpadu je plně integrován do infrastruktury regionu a bude sloužit i jako účinný nástroj osvěty v problematice odpadového hospodářství formou exkurzí pro veřejnost.