Vodohospodářské služby

Skupina Veolia provozuje vodohospodářská zařízení průmyslových partnerů formou outsourcingu nebo zajišťuje externí výrobu a čištění odpadních vod na již provozovaných zařízeních. Vedle toho poskytuje průmyslovým partnerům řadu dalších služeb s využitím vysoce odborného zázemí (např. laboratorní služby, údržba, projekční a technologické služby).

Cílem outsourcingu je mimo jiné optimalizace výrobních procesů partnera a snižování provozních nákladů při maximálním respektování ochrany závazných legislativních požadavků a životního prostředí.

 

Jedná se zejména o zajištění provozu:

 • zařízení na úpravu a rozvod pitné a užitkové vody využívané pro technologické procesy (úpravny vod)
 • zařízení na odvedení a čištění odpadních vod (kanalizační sítě a čistírny odpadních vod)
 • zařízení na likvidaci odpadů (skládky odpadů)
 • údržby a opravy vodohospodářské infrastruktury průmyslových podniků

  

Hlavní zásady outsourcingu vodního hospodářství:

 • převzetí zodpovědnosti za podmínky provozu vodohospodářských zařízení, které jsou dány orgány státní správy
 • zodpovědnost za optimální ekonomické a odborné řízení provozu vodohospodářských zařízení
 • zodpovědnost za opravy a údržbu zařízení
 • spolupráce při přípravě a realizaci investic do vodohospodářských zařízení
 • tvorba ceny služeb na základě kalkulace skutečných provozních nákladů
 • dlouhodobý kontrakt

 

Formy realizace provozování:

 • obsluha provozu vodohospodářského (odpadového) zařízení průmyslové společnosti
 • pronájem vodohospodářského (odpadového) zařízení
 • spolufinancování investic do vodohospodářské infrastruktury a následné provozování (DBO projekty)
 • odkoupení vodohospodářského (odpadového) zařízení nebo jeho části

 

Průmyslové reference:

SYNTHESIA, a.s.
ČEZ, a.s.
TERMO Děčín a. s.
Devro s.r.o.
SETUZA, a.s. Olomouc
Farmak, a. s. Olomouc
Mafra Olomouc: tiskárna
ECK Generating, s.r.o., Kladno (Atel)
PSA Peugeot Citroen, Trnava
Sokolovská Uhelná a.s.