Zavlažovací vaky v České republice zalévají městskou zeleň ještě účinněji

Veolia dodala českým obcím více než 300 zavlažovacích vaků, které mají stromům ve městech pomáhat přežít sucho díky tzv. kapkové zálivce

Před několika měsíci se pod stromy v některých českých městech začaly objevovat podivné zelené pytle.
Městům je dodala společnost Veolia. Jedná se o zavlažovací vaky s tzv. kapkovou zálivkou chránící stromy před suchem. Jedná se o inovativní techniku, jež se osvědčila v mnohých zemědělských oblastech světa.
Každý vak pojme přibližně 65 litrů vody a po dobu několika hodin pomalu zalévá strom přímo u jeho paty. To je přínosné především pro mladé stromy, jejichž kořeny ještě nedosahují k hlubším zásobám podzemní vody.

Největší výhodou této metody je nicméně skutečnost, že nedochází k plýtvání vody, neboť tento zavlažovací systém umožňuje cílené (a tedy i účinnější) zalévání, čímž se snižují ztráty způsobené vypařováním.
Zjednodušuje také práci lidem starajícím se o zeleň a zahrady, kteří musí každý týden zalévat stovky stromů.

Zlepšení městské vegetace

Prostřednictvím vaků s kapkovou zálivkou pomáhá Veolia českým obcím zlepšovat zdraví stromů, zvyšovat podíl vegetace ve městech a tím i bojovat proti negativním vlivům klimatických změn.

Stromy jsou pastvou pro oči, ale mají také řadu dalších funkcí. Kromě ekologického přínosu hrají důležitou roli při společenských událostech, rekreaci obyvatel i jejich vzdělávání. Zlepšují například kvalitu ovzduší, pohlcují uhlík, mohou přispívat k biodiverzitě a jejich přítomnost je lidem nepopiratelně příjemná.
Městská zeleň je v mnoha zemích (například ve Francii) chápána jako veřejně prospěšná, a proto se stala nezbytnou součástí územního plánování. Stromy by proto měly být chráněny pomocí účinného zavlažovacího systému, jenž navíc šetří vodou.