Zrcadlový rozhovor k projektu V-Tower

Přečtěte si, jak probíhala spolupráce našich týmů na projektu vytápění jedné z nejlepších budov světa
V-Tower. Nabízíme dva pohledy prostřednictvím zrcadlového rozhovoru.

Přelomové způsoby využití vody k výrobě tepla
 

aneb jak probíhala spolupráce na projektu vytápění jedné z nejlepších budov světa

V Tower, 30 patrová budova se 131 luxusními byty v Praze, byla jako první na světě vybavena unikátním systémem tepelného hospodářství, který využívá vodovodní sítě a vnitřní kanalizaci jako obnovitelný zdroj tepla. O své účasti v projektu hovoří Radek Pařízek, vedoucí útvaru rozvoje energetických služeb  a Petra Orošová, marketingová manažerka.
 

Radek Pařízek je vedoucí útvaru rozvoje energetických služeb a ve Veolii pracuje již 22 let. Jeho motto je "Všechno jde, jen když se chce." 

Petra Orošová je marketingová manažerka a ve Veolii pracuje již 6 let. Její motto je "Nikdy neříkej nikdy". 

V čem je projekt inovativní?

Představa zadavatele v oblasti životního prostředí je velmi vysoká. Abychom ji naplnili, museli jsme vyzkoušet zcela nové způsoby tepelného hospodářství. Spolu s kolegy z vodohospodářské divize jsme přišli s nápadem využít k výrobě tepla vodovodní sítě. Naše řešení pokrývá 76 % celkové spotřeby tepla v budově a je současně o 30 % levnější než teplo vyráběné v klasických plynových kotelnách.
 
V Tower byl prvním projektem, ve kterém vodohospodářská a energetická divize předložily zákazníkovi nabídku vyžadující tak vysokou míru spolupráce. Řešení je jedinečné nejen v tom, že přineslo dosud nevídanou inovaci, ale také díky této spolupráci.

Jaká je vaše role v projektu?

Jednal jsem s developerem a prověřoval možnosti řešení s našimi techniky. Když nám francouzští kolegové z vodohospodářské divize ukázali, jak je možné získávat teplo z odpadní vody, hned nás napadlo vyzkoušet to také ve vodovodní síti.
 
Na projektu jsem z pohledu marketingu začala pracovat ihned po jeho zadání v roce 2017. Mým úkolem bylo komunikovat jej v rámci Veolie jako inspiraci pro zahraniční kolegy a také vůči široké veřejnosti, aby se dozvěděla, co dokážeme. Jelikož byla výšková budova V Tower zařazena mezi osm nejlepších staveb světa, získal si projekt rychle svoji pozornost.

Jak se na projektu podílel váš kolega / podílela vaše kolegyně?

Dříve si technický tým zpracovával marketing sám. A upřímně, není to úplně naše parketa. Velmi si ceníme Petřiny schopnosti srozumitelně komunikovat i technicky složité projekty ostatním.
Jednoduše řečeno, bez Radka by projekt nebyl vůbec možný. Když navrhl toto zcela nové řešení, díky jeho zkušenostem a odborným znalostem jsme jej brali všichni hned vážně.

Co vás nejvíce motivovalo?

Při přípravě projektu jsme spolupracovali s více divizemi. Když jsem při diskusích zmínil tento nápad, čekal jsem, že uslyším: „To nejde“. Místo toho ale jejich reakce byla: „Ano, to by mohlo fungovat, zkusme to.“
 
Vidět, co všechno naše týmy dokážou. Nijak se nezalekly toho, že pracují na něčem úplně novém; spíš naopak to, že vyvíjejí systém, který nemá nikde obdoby, je vlastně inspirovalo.

Co byla největší výzva?

Místní úřady se zpočátku obávaly, že systém bude mít vliv na kvalitu pitné vody. Podle toho, jaké bezpečností záruky jsme museli předložit, to skoro vypadalo, že stavíme malou jadernou elektrárnu!
Jak už řekl Radek, celý proces získávání povolení vše strašně zpomalil. Museli jsme překonávat odpor proti snaze udělat něco novým způsobem.

Jak vidíte budoucnost?

Aktuálně pracujeme na druhém projektu v kancelářské budově Main Point, která je hned vedle V Tower. Instalujeme tam podobný systém tepelného hospodářství, v tomto případě ale získáváme teplo z vody odpadní. S Petrou také pracujeme na dalších nápadech, které mohou uživatelům pomoci snížit spotřebu energie.
Doufám, že náš úspěch odstartuje další podobné inovativní projekty. Vnímám to jako směr, kterým by se Veolia měla v budoucnu ubírat. Měli bychom přinášet řešení, která jsou inteligentní, ekologická a využívají synergie našich divizí.

ZJISTĚTE VÍCE O TOMTO UNIKÁTNÍM PROJEKTU 

O ekologických formách výroby energie toho bylo napsáno už hodně. Snad i malé děti dneska poznají fotovoltaické či větrné elektrárny. Ale znáte to. Zrovna když potřebujete zatopit, slunce nesvítí a vítr nefouká. Pitná či odpadní voda však potrubím proudí pořád. A právě toho jsme u rezidenčního objektu V-Tower využili. Přečtěte si více o tomto unikátním projektu.
 
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME 
 

VÍCE NEŽ 60 PRACOVNÍCH NABÍDEK 


V OBLASTI ENERGETIKY, VODÁRENSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY