Antoine Frérot: Odpadní voda jako zdroj

Prostřednictvím letošního Světového dne vody upozornily organizace zabývající se životním prostředím a vodohospodářstvím na skutečnost, že 80 % odpadních vod, které lidstvo celkově vyprodukuje, se vrací do přírody zpět, ovšem bez jakékoli úpravy či využití.

Přečtěte si *rozhovor s Antoinem Frérotem, generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Veolia, o tom, jak opakované využívání odpadních vod pomáhá při rozvoji cirkulární ekonomiky a prošlapává cestu novým způsobům využití v každodenním životě.
 

„Odpadní vody již nesmíme považovat za odpad, ale musíme k nim přistupovat jako ke zdroji.“
ANTOINE FRÉROT,
generální ředitel a předseda představenstva společnosti Veolia

Co konkrétně znamená opětovné využívání odpadních vod?
Odpadní vody již nesmíme považovat za odpad, ale musíme k nim přistupovat jako ke zdroji. V některých zemích je voda příliš vzácná a nedostatková na to, aby byla použita pouze jednou. Za běžných podmínek prochází znečištěná voda procesem čištění, než je vypuštěna do životního prostředí - do podzemních vod, řeky, jezera, moře…, aby odtud mohla být znovu čerpána. V případě opětovného využívání je voda ihned po vyčištění znovu použita. Jediný rozdíl oproti běžné praxi je to, že není vracena do přírodního prostředí.
 
UNESCO schválilo poprvé ve své historii zprávu věnovanou této problematice. Máme to považovat za znamení změny smýšlení?
Tato zpráva klade důraz na sběr a čištění odpadních vod a zdůrazňuje, že se jedná o velmi důležitý úkol související s ochranou zdraví obyvatelstva. Je třeba si uvědomit, že například většina odpadních vod vypouštěných do Středozemního moře neprochází procesem čištění. Stejně tak opětovný výskyt cholery v Kongu a na Haiti přímo souvisí s problematikou odpadních vod.
 
Obyvatelstvo je tedy více nakloněné opětovnému používání odpadních vod?
V oblasti zavlažování a průmyslové výroby došlo k výraznému názorovému posunu. Nicméně pokud jde o pitnou vodu, psychické zábrany stále přetrvávají. Ve všech náboženstvích je voda symbolem čistoty. Ve starověku byla nečistá voda synonymem smrti a bylo třeba se jí zbavit. Tato zažitá tabu se těžko překonávají.
 
Ale přesto se to daří, i pokud jde o pitnou vodu…
Máte pravdu. Ve městech, jako je například Singapur, kde jsme začali rozdávat balenou recyklovanou vodu školní mládeži během sportovních aktivit, dnes připadá na recyklovanou pitnou vodu 25 % z celkové spotřeby tohoto města. Ale v jiných městech, jako je například australský Brisbane, nebylo možné postupovat tímto způsobem, a proto je voda, která je přitom čistější než říční voda, nejprve vypouštěna do řeky, aby byla o něco dále znovu čerpána. Ale města trpící skutečným nedostatkem vody hledají řešení.
 
UNESCO ve své zprávě vyzývá k budování menších decentralizovaných čistíren odpadních vod. Co si o tom myslíte?
Je možné se přizpůsobit jakýmkoliv objemům sběru odpadních vod, ale musíme mít na zřeteli, že náklady na jejich zpracování silně podléhají efektu rozsahu. Jistě, že to umíme, ale 50 malých ČOV bude vždy stát více než jedna velká. Dnes jsou opětovně využívána pouze 2 % odpadních vod. Možnosti dosažení pokroku jsou obrovské, ale je to skutečně politická záležitost.

*Rozhovor byl převzat a upraven z francouzského deníku Le Figaro

Příklady využití odpadní vody ve světě

  • V Abú Zabí využívá Veolia denně 300 000 m3 vyčištěné odpadní vody k zavlažování a zalévání.
  • Ve francouzské Marseille se teplota vody plaveckého bazénu Cercle des Nageurs udržuje celoročně na 27 °C díky využití tepla získaného z odpadních vod procesem Energido
  • V Milwaukee v USA se z čistírenských kalů ročně vyrobí 50 000 tun hnojiva s vysokým podílem organických látek.
  • V čínském městě Tchien-ťin se 30 % odpadních vod z tamního závodu na výrobu nealkoholických nápojů využívá pro chlazení v rámci podniku.
  • Nedaleko francouzského Tarbes se bude vyčištěná odpadní voda používat k zavlažování obilnin (kukuřice a ječmene).
  • Díky Veolii se namibijské hlavní město Windhoek stalo prvním městem na světě, které vyrábí pitnou vodu přímo z vody odpadní