Týden bezpečnosti - v Krnově i s hasičským cvičením

Krnovská teplárna se rozhodla zorganizovat Týden bezpečnosti netradičně a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje uspořádala ve svém areálu 21. 9. hasičské cvičení.

Cílem bylo prověřit akceschopnost jednotek požární ochrany a časovou náročnost zásahu v průmyslovém areálu, včetně jeho dostupnosti. Cvičení začalo simulovaným požárem sila se struskou, který telefonicky ohlásil pracovník vrátnice. Na místo byla operačním střediskem vyslána jednotka HZS Krnov a místní jednotka dobrovolných hasičů. Velitel prověřil, zda v zadýmeném prostoru nezůstali nějací pracovníci a zjistil rozsah požáru. Hasiči současně s evakuací prováděli simulaci hašení ohně a odvětrání prostor. Zhruba za hodinu bylo cvičení ukončeno.

Zaměstnanci krnovské teplárny si během dne věnovaného bezpečnosti také vyslechli vyhodnocení sledovaných ukazatelů úrazovosti a nemocnosti i porovnání s dalšími závody. Marcel Vrátný a Martin Adamiec za vedení firmy následně připomněli důležitost všech preventivních opatření a používání ochranných pomůcek. Nechyběl ani popis jednotlivých úrazů z poslední doby.

Týden bezpečnosti probíhal v rámci celé skupiny, například v Karviné si vyzkoušeli, jak hasicím přístrojem uhasit hořící tekutinu.