V ostravských teplárnách se zabydlují ptáci

Koncem března letošního roku jsme začali realizovat opatření na podporu přírodní rozmanitosti v areálu Elektrárny Třebovice a Teplárny Přívoz v Ostravě. V první etapě jsme instalovali celkem třicet ptačích budek a zavěsili pět hmyzích domků.


I v našich energetických areálech je příroda rozmanitá. Můžeme v nich najít nejen nejrůznější druhy rostlin, ale i živočichů jako ptáky, hmyz, motýly, nebo dokonce zajíce a srnky. Během loňského léta proto proběhlo v ostravských teplárnách posouzení na podporu biodiverzity ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Na základě doporučení, která z tohoto posouzení vyplynula, jsme začali realizovat první opatření.

V Elektrárně Třebovice jsme instalovali dvacet pět ptačích budek, které poskytnou úkryt a možnost hnízdění sýkorkám, špačkům a rehkům. Zároveň jsme v areálu zavěsili pět hmyzích domků.

V Teplárně Přívoz se z ptactva vyskytují převážně špačci. Pro ně jsme instalovali pět ptačích budek.  

Podpora biodiverzity je jedním ze závazků skupiny Veolia pro ochranu životního prostředí. Jen za poslední dva roky bylo vypracováno 20 posouzení z hlediska možností  podpory biodiverzity ve vodohospodářských a energetických areálech skupiny Veolia v České republice.