Vodní audit: efektivní hospodaření s vodou v průmyslovém podniku

Průmysl

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného podniku. Zabývá se jak primárními zdroji vody a využíváním vody v celém výrobním procesu, tak i nakládáním s vodami odpadními. 

Naše řešení 

Audit lze doporučit především podnikům z potravinářského, papírenského a chemického sektoru. Je ale vhodný i pro ty podniky, které sice mají nižší nároky na množství vody potřebné pro vlastní činnost, ale již se v minulosti setkaly s nutností provozní odstávky kvůli nedostatku vody.

Audit se provádí v souladu s Metodikou hodnocení využívání vody, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato metodika je kompatibilní s metodikou Ministerstva životního prostředí pro hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou, navzájem se doplňují.

Naše řešení zahrnuje: 

 • Komplexní analýzu vodního hospodářství 
 • Hodnocení spotřeby vody v podniku 
 • Identifikaci možných rizik 
 • Návrh případných opatření 
  • Optimalizace výrobního postupu 
  • Modernizace vodárenské technologie
  • Zvýšení efektivity distribuční sítě 
  • Recyklace procesní vody 
  • Využití srážkových vod a další 

Výhody pro naše zákazníky 

 • výrazné finanční úspory
 • získání značky „Odpovědné hospodaření s vodou“. Podnik, oprávněný tuto značku používat, tak deklaruje udržitelný a environmentálně šetrný způsob nakládání s vodami
 • Našim klientům nabízíme i zajištění financování v rámci dostupných dotačních titulů nebo možnost investice formou EPC

Reference

Skupina Veolia provozuje formou outsourcingu vodohospodářská zařízení 25 průmyslovým partnerům. Zajišťuje také externí výrobu a čištění odpadních vod na již provozovaných zařízeních.

 • ČOV Jilemnice - testování úpravy vyčištěné odpadní vody na recyklaci pro průmyslové využití
 • ČOV Sokolov - testování úpravy vyčištěné odpadní vody na recyklaci pro průmyslové využití
 • Výroba sladu - testování recyklace odpadních vod zpět pro průmyslové využití
 • ÚČOV Praha - úprava vyčištěné odpadní vody na vodu pro výrobu piva Erko
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – pilotní kontejnerová jednotka pro úpravu vyčištěné OV
 • ISOTHERM, s.r.o. (Kaplice) - studie nakládání s OV z brusek skla a dalších strojů
 • Magna Exteriors s.r.o. (Nymburk) - studie recyklace OV z proplachovadla

Kontakt

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

recepce C, Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1
 

Ing. Martin Lukeš

 • Stoková síť
 • Vodovodní síť
 • Metrologie

Mobil: +420 720 071 144
Email: [email protected]

Skupina VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA je předním dodavatelem služeb v oblasti vodního, energetického a oběhového hospodářství již od roku 1996. Nabízí komplexní, technologicky vyspělá, nákladově efektivní a ekologicky udržitelná řešení pro města, obce a jejich obyvatele, pro průmyslové společnosti i terciární sféru.

V roce 2019 zásobovala Veolia 2,7 milionů obyvatel pitnou vodou a 330 tisíc domácností dálkovým teplem. Je největší referencí na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Máte zájem o toto řešení?