Maďarsko: Veolia získala elektrárnu na biomasu v Szakoly, čímž přispěla k místnímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie

Veolia koupila elektrárnu v Szakoly, pátý největší závod v Maďarsku vyrábějící  elektřinu výhradně z biomasy. Skupina tak rozšiřuje své působení na poli obnovitelných zdrojů energie v zemi, kde již nyní provozuje několik elektráren, jako například v Pécsi nebo v Dorogu.

Elektrárna v Szakoly o kapacitě 19,8 MW produkuje již od roku 2009 prostřednictvím spalování dřevní štěpky a odpadních produktů pilařských závodů 130 GWh elektrické energie ročně, což se rovná spotřebě 50 000 domácností. Přispívá tím k závazku Maďarska využívat do roku 2020 14,65 % energie z obnovitelných zdrojů (v roce 2015 podíl činil 10,5 %).
 

 „Veolia je v Maďarsku díky svým elektrárnám v Pécsi a Dorogu průkopníkem na poli výroby energie z obnovitelných zdrojů. Koupě elektrárny na biomasu v Szakoly mě velmi těší, neboť posiluje a ukotvuje naši pozici ve východním Maďarsku, kde již od roku 2015 provozujeme elektrárny v Debrecíně a Nyíregyháze,“ říká György Palko, generální ředitel Veolie Maďarsko.

 

„Naším cílem je dlouhodobě efektivní a úspěšný provoz této elektrárny, která zaměstnává 55 lidí,“ říká Attila Vollár, vedoucí společnosti DBM Zrt, jež elektrárnu v Szakoly provozuje a kterou Veolia převzala. „Momentálně zkoumáme další možnosti rozvoje, včetně kogenerace. Vzniklé teplo by bylo možné ve spolupráci s pěstiteli ovoce a zeleniny použít k vyhřívání skleníků. V Maďarsku představuje biomasa 52 % obnovitelných zdrojů energie a provoz této elektrárny pomůže tento podíl ještě zvýšit.“

Veolia v Maďarsku provozuje elektrárny a teplárenské sítě, zejména ve městech Pécs, Dorog, Esztergom a Tata. V Pécsi Veolia provozuje největší kogenerační teplárenskou síť v Evropě 100% poháněnou biomasou – tedy slámou a dřevem. V celém Maďarsku Veolia vyrábí více než 600 GWh elektrické energie ročně, což je ekvivalent roční spotřeby 230 000 domácností, a zásobuje 121 000 domácností teplem. Veolia rovněž poskytuje energetické služby více než 30 průmyslovým zákazníkům i stavebnímu odvětví.