Marta, vedoucí čistírny odpadních vod

„Naše výzva? Zvyšovat dostupnost vodních zdrojů.“ Španělsko – na břehu řeky Llobregat

Čištění odpadních vod a jejich další využití k zavlažováníií

Zatímco v zemědělství, průmyslu i domácnostech se spotřeba vody neustále zvyšuje, přírodní zdroje ne vždy dostačují. Je čím dále důležitější nacházet udržitelnější způsoby čištění, které umožní opětovné využití odpadních vod, zejména k zavlažování. Naši resourceři ve Veolii vyvíjejí metody, jak ve velkém měřítku zlepšovat dostupnost vodních zdrojů. Marta a její kolegové v čistírně odpadních vod v Baix Llobregat využívají ultrafiltraci a osmózu v jedné z největších rekuperačních čistíren na světě, která pokrývá třetinu potřeby vody města Barcelony. Na výstupu je voda tak čistá, že ji lze čerpat zpět přímo do zvodně (hornina saturovaná čerstvou spodní vodou)!

Pojďme do hloubky

Vydejte se s námi za lidmi, kteří si z ekologické transformace udělali společný cíl. Poznejte Martu, vedoucí čistírny odpadních vod ve španělském Baix Llobregat, která nám poví, jaká řešení zde zrealizovali resourceři Veolie za účelem zvýšení dostupnosti vodních zdrojů města Barcelony prostřednictvím opětovného využívání odpadních vod.

bbb

To je neuvěřitelné, kolik toho pro město dělají... Člověk si ani neuvědomuje, jak důležité je čistit odpadní vody. Všichni to považujeme tak trochu za samozřejmost. Vždyť voda je přece všude kolem nás! Používáme ji pořád – bez ní bychom vůbec nemohli fungovat! 

Finley – Novinář Fisheye

 

Poznejte další resourcery 

Francie – závod Cedilor
„Náš cíl? Aby byla elektromobilita ještě udržitelnější.“
Německo – závod BS|ENERGY
„Naše ambice? Pomáhat městům a obcím v ekologické transformaci jejich energetického mixu.“