Viktor, projektový koordinátor

„Naše ambice? Pomáhat městům a obcím v ekologické transformaci jejich energetického mixu.“ Německo – závod BS|ENERGY

Pomáhat městům a obcím v ekologické transformaci jejich energetického mixu

Biomasa jakožto obnovitelný a nízkouhlíkový zdroj energie nabízí efektivní řešení, jak postupně zbavit naše města fosilních paliv a přitom neomezit jejich zásobování. Toto je však životaschopné pouze za předpokladu maximálního využití stávající infrastruktury. Ve Veolii resourceři vyvinuli řešení, jak v původně uhelné teplárně spalovat biomasu. Viktor a jeho tým v závodě BS|ENERGY adaptují strojní zařízení, potrubní rozvody, ale i vlastní know-how tak, aby závod mohl fungovat díky obnovitelným zdrojům energie.

Pojďme do hloubky

Vydejte se s námi za lidmi, kteří k ekologické transformaci přistupují s optimismem. V německém závodě BS|ENERGY poznáme Viktora, koordinátora projektu, který nám poví něco o řešeních realizovaných resourcery Veolie za účelem odklonu od uhlí a přechodu na ekologický a zároveň obnovitelný zdroj energie ̶ biomasu.

bbb

Zdejší futuristická teplárna mě úplně ohromila  ̶  každý tu vymýšlí řešení, jak v budoucnu vytápět města a obce.

Finley – Novinář Fisheye

 

Poznejte další resourcery 

Francie – závod Cedilor
„Náš cíl? Aby byla elektromobilita ještě udržitelnější.“
Španělsko – na břehu řeky Llobregat
„Naše výzva? Zvyšovat dostupnost vodních zdrojů.“