Informace a zajímavosti ze světa Veolie

 
 

Společnost KIPIC pověřila Veolii na dobu 7 let provozováním čistírny odpadních vod v rafinerii v Al Zouru, schopné za hodinu vyčistit a recyklovat 1 500 m3 odpadních vod. Veolia bude zajišťovat rovněž spalování kalů a optimalizaci čištění a recyklace s cílem dosáhnout nulového objemu vypouštěných kapalných odpadů.
Veolia a Yara, která se specializuje na výživu zemědělských plodin, podepsaly v těchto dnech dohodu o rozvoji cirkulární ekonomiky v rámci potravinářského a zemědělského výrobního řetězce, jejímž základem je recyklace živin formou uzavřených cyklů.
Společnost Tetra Pak bude spolupracovat se společností Veolia. Do roku 2025 bude pro ně Veolia zajišťovat recyklaci všech složek použitých vytříděných nápojových kartonů v rámci Evropské unie.
Nově zřízený závod Kwinana, nacházející se v západní Austrálii, bude vyrábět 40 MW ekologické energie, což odpovídá spotřebě přibližně 50 000 domácností. 
 

 .

Veolia získala nové zakázky v oboru vodárenství a kanalizací ve čtyřech francouzských lokalitách.


 
Dohodu o modernizaci výroby a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v Taškentu uzavřela v říjnu u příležitosti státní návštěvy prezidenta Republiky Uzbekistán Šavkata Mirziojeva společnost Veolia.
Aglomerace Nantes a Carène opět projevila důvěru Veolii a prodloužila jí smlouvu na provozování Závodu na materiálové a energetické využití odpadů ve francouzském Couëron.
 
Veolia bude od roku 2019 odvádět a čistit odpadní vody v oblasti Bordeaux