Moravská vodárenská, a.s. – den otevřených dveří

Letos se poprvé veřejnosti otevře i nově zrekonstruovaná úpravna vody v Tlumačově na Zlínsku.

 

Doby prohlídek na objektech:

*

ČOV Nové Sady Olomouc (minirozbory)

12:15

13:15 

14:15

15:15

16:15

*

ÚV Černovír Olomouc (minirozbory)

12:00 

13:00 

14:00

15:00

16:00

 

ČS Chválkovice, Olomouc (pouze prohlídka)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

 

ČOV Uničov (pouze prohlídka)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

*

ČOV Prostějov - Kralický Háj (minirozbory)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

*

ČOV Zlín – Malenovice (minirozbory)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

*

ÚV Tlumačov (minirozbory)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

* Zde si návštěvníci, za pomoci laborantek MOVO, mohou nechat provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové láhvi od neslazené minerálky, požadovaný objem vody je minimálně 0,5 l. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. Příchozí si také mohou objednat na pracovištích zkušební laboratoře č. 1446, akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, rozbor vody ze studny za zvýhodněnou cenu.


Příjezd autem a parkování:

  • V Olomouci: Objekty ÚV Černovír a Parní čerpací stanice Chválkovice se nacházejí v ochranném pásmu vodních zdrojů, příjezd k nim je proto zakázán. V případě zájmu o prohlídku je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu. Oproti tomu na ČOV Olomouc - Nové Sady je možné parkovat přímo před areálem čistírny, ale opět doporučujeme přijet raději městskou hromadnou dopravou.
  • Ve Zlíně: Zaparkovat je možné na parkovišti vedle vrátnice do areálu ČOV (za mostem přes Dřevnici odbočit doprava).