Každá bezpečně recyklovaná baterie nezatěžující životní prostředí se počítá!

Veolia Energie ČR ve spolupráci s firmou ECOBAT, s.r.o., umístila ve svých sídlech nádoby na sběr použitých baterií.

Do těchto sběrných nádob mohou zaměstnanci odevzdávat použité baterie nejen ze své pracovní činnosti, ale i z domácností. S odevzdanými bateriemi bude vždy nakládáno jako s použitým výrobkem v režimu zpětného odběru v souladu se zákonem o odpadech. Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit. Do systému zpětného odběru baterií se postupně zapojí další výrobní závody včetně dceřiných společností skupiny Veolia Energie ČR, a.s.