Nadace Veolia Environnement pomáhá na Filipínách obnovit zásobování pitnou vodou

Dobrovolníci z Veoliaforce a neziskové organizace Solidarités International odletěli společně 18. listopadu do oblasti Tacloban instalovat mobilní jednotky na čištění vody.

 

Nadace Veolia Environnement a její síť dobrovolníků Veoliaforce z řad zaměstnanců podnikla ve spolupráci s dalšími partnery nezbytné kroky, aby pomohla obětem ničivého tajfunu na Filipínách.

Dobrovolníci nainstalují v postižené oblasti dvě mobilní jednotky na čištění vody a zaškolí místní provozovatele v jejich používání.Jednotky Aquaforce jsou založeny na technologii ultrafiltrace vody (membránová úprava vody umožňující separaci suspendovaných látek jako koloidů, bakterií a virů). Tyto jednotky jsou schopné zásobovat pitnou vodou až 2000 osob při spotřebě 15 l na osobu a den.

Jednotka Aquaforce váží pouze 250 kg a při objemu 2,5 m3 je tedy poměrně malá, navíc také ergonomická, odolná, skladná a jednoduše ovladatelná. Všechny tyto vlastnosti ji předurčují k přepravě letadlem nebo dodávkou a rychlému využití na zemi v extrémních podmínkách.

Ostatní organizace vyzvaly Nadaci VE k pomoci při zjišťování škod na čistírnách odpadních vod a distribučních sítích a k odeslání týmů, které posoudí konkrétní potřebu pomoci na základě rozsahu škod. Nadace VE je v kontaktu s neziskovými organizacemi jako Première Urgence, francouzský Červený kříž a Doctors of the World, se kterými již spolupracovala více než rok na zlepšení hygienických podmínek lidí, kteří recyklují elektronický odpad a elektronická zařízení na skládkách v Manile.

 

Nadace Veolia Environnement

Nadace Veolia Environnement podporuje komunitně orientované projekty, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji ve Francii a dalších zemích, a to ve třech hlavních oblastech: dostupnost pomoci, zachování a rozvoj pracovních příležitostí a udržitelnost životního prostředí.

Originalita přístupu spočívá v tom, že každý projekt je zaštítěn a sponzorován zaměstnancem společnosti Veolia. Nadace také podporuje expertní dobrovolnictví, kdy zaměstnanci VE přispívají svým know-how partnerským společnostem, sdružením a institucím. Od svého založení v roce 2004 podpořila Nadace Veolia Environnement téměř tisíc projektů ve Francii i mezinárodně a zúčastnila se 150 odborných misí.

 

Kontakt na tiskové oddělení:

Stéphane Galfré
Tel.: 33 (0) 1 71 75 19 27
[email protected]

Sandrine Guendoul
Tel.: 33 (0) 1 71 75 12 52
[email protected]