Profuky v Elektrárně Třebovice mohou způsobit zvýšení hlučnosti

V pracovních dnech v termínu od 1. do 20. 10. 2015 budou v Elektrárně Třebovice probíhat profuky parovodu za účelem čištění vnitřních povrchů.

Při profuku, který bude prováděn parou vyrobenou v kotlích elektrárny, může dojít ke zvýšení hladiny hluku nad její běžnou hodnotu. Hluk může být krátkodobě zvýšen i přes skutečnost, že na výstupu z kotle je pro omezení zvýšené hladiny hluku instalován akustický tlumič.
Souhlasné stanovisko s provedením profuků vydala Krajská hygienická stanice MSK dne 15. 9. 2015. Za případné komplikace se omlouváme.