Sokoli stěhovaví se vracejí do české krajiny. Pomáhají i komíny průmyslových areálů.

Za účelem podpory biodiverzity na provozech skupiny Veolia v České republice instalovala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně na svém komínu umělá hnízda pro sokoly stěhovavé. Sokoli představují přirozenou alternativu například v boji proti přemnoženým holubům.

Za účelem podpory biodiverzity na provozech skupiny Veolia v České republice instalovala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně na svém komínu umělá hnízda pro sokoly stěhovavé. Sokoli představují přirozenou cestu v boji proti přemnoženým holubům a hlodavcům.
 

Toto západočeské město nebylo mezi závody skupiny Veolia v České republice vybráno náhodou. Sokoli stěhovaví se do naší krajiny postupně vracejí právě od našich západních sousedů z Německa a Rakouska. „Jsme zvědaví, zda si nové budky ve výšce 95 metrů na našem komínu sokoli vyberou a zda se dokonce podaří vyvést mladé,“ řekl Martin Brůha, jednatel společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně. „Věřím, že pokud budeme úspěšní, tak se postupně přidají i teplárny a elektrárny v jiných městech, kde naše skupina působí. Náklady na pořízení hnízd nebyly vysoké. Můžeme však výrazně pomoci dobré věci a našim partnerům z obecně prospěšné společnosti ALKA Wildlife, která vše zastřešuje,“ dodal.
 
Populace sokola stěhovavého byla v 70. letech 20. století v tehdejším Československu v důsledku používání pesticidů v zemědělství vyhubena. Od 80. let jsou registrována nová hnízdění, ale k výraznějšímu posunu dochází až v posledních letech. Dnes už se postupně počet volně žijících párů zvýšil a odhaduje se na šedesát. Za uplynulých pět let byla v České republice hnízda instalována ve dvaceti energetických areálech. V polovině  z nich sokoli zahnízdili a vyvedli 29 mláďat. Spolu s hnízdy umístěných na jiných místech než v průmyslových areálech to je dokonce už 72 mláďat. V našich podmínkách snáší samice na přelomu března a dubna tři až čtyři vejce. Po měsíci se mláďata líhnou a hnízdo opouští začátkem června, ale rodiče je ještě dva měsíce krmí.
 
Podporou hnízdění sokolů vyjadřují teplárny svůj přátelský vztah k životnímu prostředí. Dokonce se očekává, že počet párů na lidských stavbách postupně předčí hnízdění na přirozených hnízdištích,“ upozorňuje ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a pokračuje: „Ornitologové skutečně pečlivě vybírají vhodné lokality a úspěšnost umělých hnízdišť je vynikající.“