Společnost Tegamo Waste se přejmenovala na Veolia Využití odpadů ČR

Ke dni 1. června 2017 se společnost TEGAMO Waste, s.r.o, kterou koupila společnost Veolia letos v únoru, přejmenovala na Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Skupina Veolia získala v letošním únoru významné společnosti zajišťující komplexní služby v oblasti nakládání s odpady pro průmyslové zákazníky v České republice. Akvizice zahrnující společnosti TEGAMO Waste, s.r.o., EKOSEV, s.r.o., a Envir s.r.o., znamená pro Veolii, která je zavedeným dodavatelem vodohospodářských a energetických služeb, rozšíření aktivit také zpět do sektoru odpadů.
 
Veolia od poloviny roku 2014, kdy prodala svůj 65% podíl v dánské společnosti Marius Pedersen A/S, nemohla v České republice v rámci 2leté dohody o nekonkurenci působit v oblasti nakládání s odpady. Po dvou a půl letech se však do tohoto byznysu vrací zpět, aby v České republice ucelila svou celosvětovou strategii, která stojí nejen na vodárenství a energetice, ale právě také na udržitelném nakládání s odpady.
 

„Stojí před námi technologická změna, která bude znamenat menší míru skládkování a dramatický nárůst využívání odpadů a zdrojů v něm obsažených. Proto jsme šli cestou akvizice recyklační firmy, na jejímž základě budeme dále rozvíjet pokročilé technologie nakládání s odpady," vysvětluje Milan Chromík, MSc., Country manager Divize Využití odpadů společnosti Veolia pro Českou republiku a Slovensko.

 
Odpadová divize Veolie se nově v České republice specializuje na nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití a recyklaci před případným odstraněním, včetně nakládání s nebezpečným odpadem, čištění průmyslových odpadních vod, regeneraci řezných emulzí a také třískové hospodářství s následným zpracováním. Provozuje několik zařízení pro nakládání s odpady a recyklaci. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Envir s.r.o., vlastní rovněž spalovnu nebezpečných odpadů. Mezi klienty patří mnoho významných výrobců z automobilového a elektrotechnického průmyslu.

  ----------------- Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 163 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2016 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2016 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 24,39 miliard eur. www.veolia.com