Závazek Veolie byl začleněn do Národní strategie pro biodiverzitu 2015

Státní výbor pro monitorování Národní strategie pro biodiverzitu (Stratégie nationale pour la biodiversité, SNB) uznal a zařadil závazek Veolie „Ochrana a obnova biodiverzity“ do SNB 2015. V rámci diskusního panelu „Générations climat“ (generace v kontextu klimatu), který byl součástí Konference o změně klimatu (COP 21), předala Ségolène Royal, ministryně ekologie, udržitelného rozvoje a energetiky a vedoucí francouzské delegace na COP 21, Pierru Victoriovi, řediteli udržitelného rozvoje skupiny Veolia, potvrzení o uznání a zařazení závazku Veolie do Národní strategie pro biodiverzitu.

Veolia se zapojila do boje proti ztrátě biodiverzity v celosvětovém měřítku, a to na dvou úrovních. Skupina jednak usiluje o snižování ekologické stopy svých činností a činností svých zákazníků a jejich dopadu na přírodní prostředí a rovněž vyvíjí snahy o vytvoření příznivých podmínek pro zachování a obnovu druhů a jejich stanovišť.

Závazek Veolie v oblasti „Ochrany a obnovy biodiverzity“
Třetí z devíti závazků, které Veolia přijala v roce 2015 na podporu udržitelného rozvoje, se týká biodiverzity a zaměřuje se na tři klíčové oblasti:

  • více zohledňovat problematiku biodiverzity na místní úrovni a vyvíjet inovativní řešení vycházející z potřeb přírodního prostředí;
  • zvyšovat povědomí o problematice biodiverzity se zapojením co nejširší veřejnosti a prosazovat opatření realizovaná společnými silami ve spolupráci se zúčastněnými stranami na místní úrovni;
  • zavádět opatření v oblasti územního plánování a ekologického managementu ve vlastních provozech i ve prospěch našich zákazníků.

„Jsme přesvědčeni, že zvyšování povědomí o důležitosti ochrany a obnovy přírodního prostředí bude doprovázeno změnou způsobu řízení našich provozů a projektování měst budoucnosti. Do tohoto přechodu se chceme sami aktivně zapojit,“ potvrzuje Antoine Frérot, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Veolia, který tento závazek v oblasti udržitelného rozvoje prosazuje na nejvyšší úrovni managementu skupiny.