Odborníci vyhlásili užší nominace na Projekt roku v oblasti teplárenství

Odsíření dvou kotlů v třebovické elektrárně a karvinské teplárně, pokládka horkovodů v Olomouci a nové řešení energetického hospodářství s využitím biomasy ve Vlašimi. To jsou čtyři projekty společnosti Veolia Energie ČR (dříve Dalkia Česká republika), které se dostaly do užší nominace na Projekt roku Teplárenského sdružení České republiky.

Celkem bylo v roce 2014 Teplárenským sdružením ČR zaznamenáno třicet sedm projektů v soustavách zásobování teplem. Z nich se do užšího výběru na Projekt roku dostalo dvanáct. Veolia Energie ČR, která má sídlo v Ostravě, má mezi nominovanými hned čtyři své projekty. „V loňském roce naše společnost investovala v rámci celé České republiky více než 1,6 mld. Kč,“ shrnul Ing. Josef Novák, výrobní ředitel Veolie Energie ČR. „Jsme rádi, že jejich ekologický a ekonomický přínos pociťuje nejen široká veřejnost, ale vysoce ho hodnotí i odborníci z Teplárenského sdružení ČR,“ dodal.
 
Odbornou porotu zaujaly především projekty, které měly za cíl ekologizaci provozu v regionech se špatným ovzduším nebo přinášejí komplexní řešení vytápění. Mezi ně určitě patří odsíření celkem šesti kotlů v Moravskoslezském kraji. V Elektrárně Třebovice by se takto měly snížit emise síry minimálně o 374 tun a v Teplárně Karviná o 546 tun. V obou případech byla využita nová polosuchá vápenná technologie a to za přispění prostředků z Operačního programu Fond soudržnosti a Operačního programu Životní prostředí.
V posledním dvacetiletí se v našem regionu daří postupně zlepšovat ovzduší. Řada společností přistoupila aktivně k ekologizaci svých provozů nikoliv z pouhé nutnosti, ale také z přirozeného pocitu společenské zodpovědnosti,“ uvedl primátor Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA. „Mezi prospěšné počiny můžeme určitě počítat i odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná společnosti Veolia Energie ČR,“ připomněl.
 
V Olomouci společnost Veolia Energie ČR ukončila výměnu stávajícího parovodního potrubí za nové předizolované horkovody. Výměny probíhaly v letech 2013 a 2014 a celkově již do letošního roku bylo v Olomouci takto zrekonstruováno více než šedesát kilometrů potrubí včetně technologie v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Vedle modernizace a úspor tepla však díky investici dojde i k snížení emisí CO minimálně o 6,1 tun, emisí SO2 minimálně o 29,5 tun, emisí CO2 minimálně o 4001 tun, emisí NOx minimálně o 18,7 tun a emisí tuhých znečišťujících látek minimálně o 0,6 tun.
 
Ve Vlašimi byla zcela změněna koncepce dodávky tepla a teplé užitkové vody pro většinu obytných domů a objektů služeb města. Byla zrušena kompletní stávající technologie - parní kotelna, rozvody, čtyři blokové výměníkové stanice a jejich sekundární čtyřtrubkový rozvod. Nově byly vybudovány dvě teplovodní kotelny (jedna plynová a jedna biokotelna): Páteřní rozvod je z předizolovaného potrubí.
Zajímavostí je, že v rámci akce byl zřízen nový centrální dispečink na kotelně, kam jsou jednotlivé údaje o domovních stanicích, kotelnách předávány pomocí optických kabelů.
 
Nominované projekty jsou rozděleny do čtyř kategorií: Snížení tepelných ztrát, Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie, Rozvoj soustav zásobování teplem a chladem a Snižování emisí znečišťujících látek. Vyhlášení vítězů proběhne 21. dubna 2015 na slavnostním večeru v rámci 21. ročníku Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové.
 

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.