Oběhové hospodářství

Skupina Veolia v České republice poskytuje průmyslovým podnikům i obcím a městům komplexní služby v oblasti recyklace a využití odpadů.

Patříme mezi 4 největší české společnosti v oblasti odpadového hospodářství. Zákazníkům přinášíme efektivní ekologická řešení, dlouhodobou zkušenost v poskytování odpadových služeb, maximální důraz na recyklaci a využívání odpadů a detailní znalost odpadové legislativy.

Divize odpadového hospodářství skupiny Veolia v ČR je tvořena následujícími společnostmi:

Společností Recovera Využití Zdrojů a jejími dvěma dceřinými společnostmi, Recovera Facility a Recovera Technický servis, dohromady zaměstnávající více než 1400 lidí. Tyto společnosti se specializují na zpracovávání průmyslového a komunálního odpadu a ročně takto zpracují 1,1 milionu tun odpadu.

Společností Veolia Vedlejší produkty ČR, která v rámci skupiny Veolia zajišťuje komplexní a ekonomicky efektivní druhotné využití odpadů a vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, a to vše při dodržování nejpřísnějších požadavků na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a uplatňování principů oběhového hospodářství.

Společnost Recovera Využití Zdrojů

Společnost Veolia Vedlejší Produkty ČR