Skupina Veolia ve světě

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S téměř 179 000 zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2020 zásobovala skupina Veolia 95 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila skoro 43 milionů MWh energie a zhodnotila 47 milionů tun odpadů.

V roce 2021 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 28,5 miliardy eur. 

 

→ Co přinesl rok 2020 

→ Klíčové údaje skupiny Veolia 

Obrat 28,5 mld. €

(za rok 2021)

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

s téměř 179 000 zaměstnanci 

na 5 kontinentech

95 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro 62 mil. obyvatel

3 362 úpraven vody

2 737 čistíren odpadních vod

45 806 spravovaných tepelných zařízení

611 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

43 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 137 průmyslových objektů

Sběr odpadu pro 40 milionů obyvatel jménem místních orgánů

464 948 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

47 mil. metrických tun odpadu zhodnoceného formou přeměny na materiál nebo energii 

685 zpracovatelských provozů