Skupina Veolia ve světě

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S téměř 179 000 zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2019 zásobovala skupina Veolia 98 milionů obyvatel pitnou vodou, 67 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila skoro 45 milionů MWh energie a zhodnotila 50 milionů tun odpadů. V roce 2019 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 27,189 miliardy eur (29,9 miliardy amerických dolarů). 

 

→ Co přinesl rok 2019

 

→ Klíčové údaje skupiny Veolia 

Obrat 27,189 mld. €

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

Více než

178 780 zaměstnanců

na 5 kontinentech

Voda

98 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro  67 mil. obyvatel

3 548 úpraven vody

2 835 čistíren odpadních vod

Energie

45 097 spravovaných tepelných zařízení

591 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

41 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 357 průmyslových objektů

Odpady

Sběr odpadu pro 42 milionů obyvatel jménem místních orgánů

519 046 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

50 mil. metrických tun odpadu zhodnoceného formou přeměny na materiál nebo energii 

675 zpracovatelských provozů