Skupina Veolia ve světě

Koncern Veolia je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb a nabízí technologická řešení na míru ve 3 oblastech: management vodohospodářských služeb, management odpadového hospodářství a management energetických služeb.

 

→ Co přinesl rok 2018

 

 

→ Klíčové údaje skupiny Veolia 

Obrat 25,911 mld. €

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

Více než

163 000 zaměstnanců

na 5 kontinentech

Voda

100 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro  61 mil. obyvatel

4 052 úpraven vody

2 928 čistíren odpadních vod

Energie

37 339 spravovaných tepelných zařízení

551 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

44 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 086 průmyslových objektů

Odpady

Sběr odpadu pro 40 milionů obyvatel jménem místních orgánů

764 477 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

45mil. metrických tun odpadu zhodnoceného formou přeměny na materiál nebo energii 

591 zpracovatelských provozů