Skupina Veolia ve světě

Koncern Veolia je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb a nabízí technologická řešení na míru ve 3 oblastech: management vodohospodářských služeb, management odpadového hospodářství a management energetických služeb.

 

→ Co přinesl rok 2018

 

→ Klíčové údaje skupiny Veolia 

Obrat 25,911 mld. €

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

Více než

171 000 zaměstnanců

na 5 kontinentech

Voda

95 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro  63 mil. obyvatel

3 603 úpraven vody

2 667 čistíren odpadních vod

Energie

42 053 spravovaných tepelných zařízení

615 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

46 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 389 průmyslových objektů

Odpady

Sběr odpadu pro 49 milionů obyvatel jménem místních orgánů

560 505 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

49mil. metrických tun odpadu zhodnoceného formou přeměny na materiál nebo energii 

655 zpracovatelských provozů