Rozhovor

S Petrem Slezákem, personálním ředitelem skupiny Veolia, která patří mezi TOP 100 v České republice, jsme si povídali o tom, jak v dnešní době udržet plný stav zaměstnanců i bez personální inzerce a pracovních agentur. 

Kolik zaměstnanců má skupina Veolia a jakou strukturu?

Ke konci roku 2018 jsme měli více než sedm tisíc. Většinu zaměstnanců tvoří technické a dělnické pozice, jen deset procent je střední a vyšší management. Ve vodárenství jde zejména o pracovníky, kteří se starají o distribuci vody, pracují na úpravnách a čistírnách odpadních vod. Podobně je tomu i u energetické divize v teplárnách. 

Prý u vás pracují celé rodiny...

Loajalitou zaměstnanců se můžeme jednoznačně pyšnit. Téměř 60 procent lidí pracuje u nás už více než 15 let, 40 procent pak dokonce více než 30 let. Často nastoupí hned po škole a zůstanou po celý svůj život. Velké zastoupení rodin je další úžasná věc. Pokud rodič přivede do zaměstnání i své děti, tak to znamená, že je dlouhodobě spokojený. V některých případech dokonce zaměstnáváme i třetí generace… Naše pracovní kolektivy jsou stabilní, fungují beze změny často i řadu let, a když někdo odchází například do důchodu, najdou si většinou náhradu samy. A my raději za nábor odměníme vlastní zaměstnance, než abychom platili drahou inzerci či externí pracovní agentury. Je to velmi cenné zejména teď, kdy není snadné najít nové pracovníky. Většinou se jedná o technické profese, pomáhá to tedy i v předávání odborného know-how.

Jak vyhodnocujete spokojenost zaměstnanců?

Každé tři až čtyři roky děláme průzkum spokojenosti a vždycky jsou tam mimo jiné dvě stěžejní otázky. Zda by zaměstnanci doporučili Veolii jako potenciálního zaměstnavatele – více než 90 procent zaměstnanců odpovídá ano a spíše ano. A další: zda pro sebe vidí ve Veolii dlouhodobou perspektivu. U této otázky za posledních 12 let, kdy průzkumy realizujeme, odpovědělo ano a spíše ano více než 80 procent zaměstnanců. 

To jsou skvělé výsledky. Co je za tím? 

Je to běh na dlouhou trať. Naše služby poskytujeme 24 hodin 365 dní v roce. Spousta lidí tak pracuje v nepřetržitých provozech, a to není vůbec snadné. Důležité je, že lidé jsou na Veolii a služby hrdí – ať už jde o kvalitní vodu, nebo teplo do domácností. Jsme česká firma, veškerý management je český a vzhledem k tomu, že pracujeme v oblasti komunálních služeb, i mimořádně lokální. 

Často se mluví o Veolii jako o francouzské firmě. Kolik expatriotů ve skupině pracuje?

V ČR nemáme žádné expatrioty. Na slovenském trhu, kde máme dalších dva a půl tisíce zaměstnanců, je jeden takzvaný expatriot, původem Francouz.

Z deseti tisíc zaměstnanců v ČR a SR je jenom jeden cizinec?

Ano, jeden cizinec placený z centrály. Další původem Francouz je pan generální ředitel Philipe Guitard, ten už ale „srostl“ s Českou republikou. Žije tady 20 let, platí daně v ČR, mluví česky, a dokonce řídí z Prahy osm států střední a východní Evropy.


Moderní technologie ale znamenají i vyšší nároky na zaměstnance. Jakým způsobem je vzděláváte?

Už při svém vstupu do České republiky založila Veolia vlastní vzdělávací Institut enviromentálních služeb. Jsme schopni nabídnout od vyučení v jednotlivých oborech, například elektrikář nebo instalatér, i bakalářské, magisterské a další nadstavbové studium. Několik stovek našich zaměstnanců tak při zaměstnání získalo vysokoškolské vzdělání. Na to jsem velmi pyšný. 

Na vzdělávání pak navazuje další kariérní růst. Většina vyšších pozic je obsazena z interních zdrojů a i díky tomu máme v technických pozicích skutečně stabilní tým. Přirozená fluktuace je jen v obslužných pozicích, jako jsou finančníci a podobně. 

Jak to bylo s vámi? Jak dlouho pracujete ve Veolii?

Skoro 20 let a jsem spokojený. Personální politika ve Veolii je dlouhodobě stabilní a dlouhodobost je pro mne důležitá. I když ekonomika země roste nebo klesá, my jsme nikdy neslevili ze svých závazků vůči zaměstnancům. S odbory máme podepsanou dlouhodobou vyšší kolektivní smlouvu a našim zaměstnancům vždy upravujeme mzdy minimálně o jedno procento nad inflaci. Zaměstnancům tedy dlouhodobě rostou jejich reálné mzdy. Když jsem začínal v roce 2003, byl např. v Pražských vodovodech a kanalizacích průměrný výdělek 15 tisíc korun a loni už to bylo 35 tisíc korun. Přitom vodné a stočné se ani zdaleka tak nezvyšovalo. Abychom to splnili, museli jsme najít úspory v rámci společnosti a optimalizovat provozy. 

Jak vnímá Veolia důležitost lidských zdrojů?

Jsme firmou, která poskytuje služby, a tak základním kapitálem jsou pro nás lidé a know-how, které mají. Nevlastníme čistírny, úpravny, vodovody nebo kanalizaci, řídíme lidi. A proto se o ně musíme také dobře starat. Už řadu let přispíváme na životní a penzijní připojištění, máme maximálně vysoké stravenky, poskytujeme kvalitní pracovní prostředky, řada našich společností má šestitýdenní dovolenou. 

Většina vašich zaměstnanců pracuje v provozu. Jak řešíte bezpečnost práce?

Antoine Frérot, prezident Veolie, podepsal před pěti lety na světovém fóru závazek nulové tolerance k pracovním úrazům. Společnost v tomto směru dělá maximum a motivuje k tomu i řídicí pracovníky, jejichž deset procent ročních bonusů se odvíjí od četnosti a závažnosti pracovních úrazů. Dlouhodobý program zahrnuje preventivní školení, pravidelné Týdny bezpečnosti, které se věnují určitým tématům, i plánované kontroly. 

Máte srovnání se zahraničím?

V ČR jsme byli v bezpečnosti práce vždycky na velmi vysoké úrovni. Závazky jsme splňovali už v okamžiku, kdy se k nim Veolia přihlásila. Dosahujeme zhruba 30 procent průměrných hodnot úrazovosti ve srovnání se zahraničím v rámci sítě. Nemůžeme ale usnout na vavřínech.

Kolik žen u vás pracuje?

Jsme technologická firma, a tak žen obsluhujících kanalizace v nepřetržitém provozu u nás moc nenajdete. Přesto 30 procent našich zaměstnanců jsou dámy. Pracují převážně v podpůrných profesích – zajišťují zejména ekonomické, personální, marketingové a zákaznické služby. Jsou tedy tváří našich společností, protože jsou často v kontaktu se zákazníky. V těchto oblastech je podíl žen až osmdesátiprocentní a i většinu řídicích funkcí zde vykonávají ženy.

Vycházíte vstříc ženám, které se starají o malé děti? 

Pokud to jenom trošku jde, podporujeme zkrácené pracovní úvazky a umožňujeme práci z domova. Ve Veolii máme také takzvané kočárkovné, tedy příspěvek při narození dítěte, a hodně mě těší, že jich v poslední době podepisuju poměrně dost. V řadě případů jsou to děti obou našich zaměstnanců. 

Dostanou dvojnásobné kočárkovné?

Dost často jsou z různých společností skupiny, takže ano.


Zní to všechno naprosto ideálně.

Nejsme jedna velká růžová sametová rodina. Jsme normální podnik, který je tady proto, aby zhodnocoval produkty a služby. Snažíme se ale dělat lidem práci příjemnější a respektovat celou strukturu zaměstnanců. Je jasné, že chlap, který se v čistírně odpadních vod stará o to, aby do řeky nevytekly splašky, je pro českou společnost často mnohem důležitější než pan ředitel. Musíme se tedy k němu chovat slušně a respektovat jeho potřeby a povinnosti. Netvrdím, že jsme toho schopni ve 100 procentech, ale v 95 bychom měli. Jistota a slušnost – to je to, co našim zaměstnancům můžeme nabídnout.