Energetická divize skupiny Veolia věnovala 1,7 milionu korun na pomoc partnerským městům a seniorským organizacím.

V náročném období si musíme pomáhat. Právě teď v době krize je to důležitější než kdykoli předtím. Proto Veolia Energie vedle pomoci zdravotníkům v první linii, kterým věnovala 3,3 mil. korun, vyčlenila další finanční prostředky na podporu v boji a v prevenci proti nákaze COVID-19. Částku ve výši 1,7 miliónu korun věnuje také partnerům z řad měst, obcí a organizacím pečujícím o seniory a další znevýhodněné skupiny obyvatel.

Radotínskému starostovi, Karlu Hanzlíkovi, předal dar ředitel Regionu Čechy, Martin Brůha.
Radotínskému starostovi, Karlu Hanzlíkovi, předal dar ředitel Regionu Čechy, Martin Brůha.

„Těší nás, že se naše pomoc dostává k těm opravdu potřebným,“ řekl Martin Brůha, ředitel Regionu Čechy. 

1 500 kusů jednorázových roušek, 200 kusů respirátorů KN95, 100 kusů ochranných štítů a 300 litrů dezinfekce věnovala Veolia Energie Městské části Prahy 16, která je jejím významným klientem a partnerem již řadu let. Městská část dar použije ve prospěch radotínských občanů, volnočasových organizací a menších podnikajících subjektů, kteří byli omezeni v provozování svých činností a služeb.

Nejohroženější skupinou obyvatelstva v době pandemie onemocněním covid-19 jsou starší spoluobčané a dlouhodobě nemocní. Proto Veolia Energie pomoc nasměrovala i na organizace o tyto nejrizikovější skupiny pečující. Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia a kolegy z AmpluServisu deseti zařízením v Moravskoslezském kraji darovala a rozvezla celkem 1 000 l univerzální dezinfekce. Stejné množství plánuje věnovat i domovům pro seniory v Olomouckém kraji a v dalších městech v Čechách spjatých s působením skupiny Veolia Energie.

Domov Čujkovova
DS Kamenec
Slezská Diakonie_Dar dezinfekce