MiNiGRANTY 2020 jsou rozděleny! Letos darujeme 2,5 milionu na pomoc neziskovkám.

Nadační fond Veolia vyhlásil výsledky letošního ročníku programu MiNiGRANTY. Vzhledem k současné situaci se správní rada NF Veolia rozhodla upravit pravidla programu. Díky tomu bylo možné vybrat žádosti ve zkráceném čase a podpořit organizace, které významně zasáhla jarní vládní nařízení v souvislosti s koronavirem. Správní rada NF Veolia na svém jednání 3. 6. 2020 schválila přidělení podpory celkem 66 projektům, mezi které nadační fond rozdělí 2 516 960 Kč.

MiNiGRANTY patří k ústředním programům Nadačního fondu Veolia. Každý zaměstnanec skrze něj může získat až 50 tisíc korun pro veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí. Od roku 2008 bylo takto podpořeno téměř 1 500 projektů částkou 39,5 milionu korun.
 

Vzhledem k situaci jsme se rozhodli podmínky programu trochu uvolnit. Podpořené organizace mohou letošní příspěvek využít i neprojektově, tedy na úhradu nákladů potřebných pro udržení chodu organizace. Chceme v nejistých časech podpořit projekty, na kterých našim zaměstnancům záleží, vysvětluje
Vendula Valentová
ředitelka Nadačního fondu Veolia

K podpoře bylo vybráno celkem 66 ze 71 přijatých žádostí. Podívejte se na letošní oceněné. Většina z nich (31) je zaměřená na pomoc znevýhodněným skupinám či na volnočasové aktivity dětí (22), 9 podpořených projektů pak pracuje na zlepšení komunity a prostředí a 4 projekty se soustředí na životní prostředí.

Nad rámec výzvy uspořádá nadační fond v červnu opět soutěž na Facebooku. Z nominovaných projektů vybere veřejnost 3 projekty, které podpoří nadační fond bonusovým darem ve výši 10, 20 a 30 tisíc Kč. 

Pro více informací o programu navštivte nadační stránky www.minigranty.cz.