RB a Veolia spojily své síly ve prospěch cirkulární ekonomiky plastů

Reckitt Benckiser (RB) a Veolia dnes oznámily uzavření dohody o partnerství, aby podpořily přechod na cirkulární ekonomiku v oblasti plastů. V případě RB toto partnerství představuje další krok v realizaci závazku, že do roku 2025 budou veškeré plastové obaly této společnosti recyklovatelné s minimálně 25% podílem recyklátů.

Veolia a RB začaly spolupracovat již před dvěma roky s cílem zvýšit využití plastů recyklovaných po spotřebitelích (PCR plastů) v obalech RB.

Prvním produktem vyvinutým v rámci tohoto partnerství je nový obal na tablety do myček nádobí Finish Quantum. Obal obsahuje 30 % recyklovaného plastu a hrdě vystavuje na odiv svoji šedou barvu, protože RB se rozhodl nepřidávat do obalu žádná kamuflážní barviva ani aditiva.

Společnosti zaměří svoji další spolupráci v oblasti vývoje na recyklovatelnost a maximalizaci podílu PCR plastů. Pro urychlení přechodu na cirkulární ekonomiku plastů byl ustanoven dvacetičlenný expertní tým, v němž jsou zastoupeni odborníci RB a Veolie a jehož úkolem je mimo jiné zdokonalení systémů sběru odpadu a prosazování změny chování spotřebitelů za účelem zvýšení jejich motivace ke správnému a důslednému třídění odpadu a zlepšení recyklace domácích odpadových obalů.
 

Partnerství Veolie a RB Hygiene Home znamená spojení našich vzájemně se doplňujících schopností, abychom pozitivně přispěli k rozvoji cirkulární ekonomiky. První etapou naší partnerské spolupráce je právě zvýšení podílu recyklátů a zlepšení recyklovatelnosti, a proto toto partnerství vítáme jako velkou příležitost dalšího rozvoje všech našich hodnotových řetězců, prohlásil Fabrice Beaulieu, výkonný viceprezident pro marketing, výzkum, vývoj a udržitelnost divize RB Hygiene Home.
Fabrice Beaulieu
výkonný viceprezident pro marketing, výzkum, vývoj a udržitelnost divize RB Hygiene Home
Těší nás, že můžeme spolupracovat se skupinou RB na této strategii zaměřené na snížení její ekologické stopy. Spolu s RB pracujeme na vývoji obalů s co nejvyšším podílem recyklátů a zvýšení recyklovatelnosti obalů od spotřebitelů používajících její výrobky, uvedl při této příležitosti Antoine Frérot, generální ředitel a předseda správní rady společnosti Veolia.
Antoine Frérot
generální ředitel a předseda správní rady společnosti Veolia

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 171 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.

V roce 2018 zásobovala skupina Veolia 95 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 56 milionů MWh energie a zhodnotila 49 milionů tun odpadů. V roce 2018 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotované na Paris Euronext: VIE) 25,91 miliardy eur. www.veolia.com

RB* je nadnárodní společnost, která je světovým lídrem v oblasti péče o zdraví, výrobků pro osobní hygienu a úklidových prostředků, jejímž cílem je zdravější život a spokojenější domácnosti. Prostřednictvím svých dvou divizí Health a Hygiene Home působí RB ve více než 60 zemích a její výrobky každodenně používají milióny spotřebitelů na celém světě. K jejím nejvýznamnějším značkám patří Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Dettol, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite a Air Wick. Její nároky ohledně hmatatelných výsledků, nadšení pro věc, schopnost překonávat sama sebe a její závazek kvality a špičkové vědecké úrovně se odrážejí v práci 40 000 talentovaných zaměstnanců RB po celém světě. www.rb.com               

* RB je obchodní název skupiny společností Reckitt Benckiser.