Veolia dokončila další etapu ekologizace teplárny v Olomouci

Olomoucká teplárna vypouští díky dalším investicím do ekologizace méně emisí. Společnost Veolia Energie ČR v Olomouci dokončila soubor ekologických opatření na fluidním kotli. Nový tkaninový filtr snižuje vypouštěné emise o desítky procent a v předstihu splňuje budoucí přísné požadavky EU.

Na náš hlavní fluidní kotel K5 jsme nainstalovali nový tkaninový filtr. Po odsíření a denitrifikaci teplárny jde o další stěžejní část její ekologizace. Přestavba přispěje k dalšímu snížení emisí, zejména polétavého prachu, vysvětluje
Kamil Vrbka
ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR

Ekologická rekonstrukce kotle K5 stála 73 milionů korun, část financí získala firma z Operačního programu Životní prostředí. Tímto projektem Veolia dokončila soubor ekologických opatření na svém hlavním kotli. Jeho produkce emisí bude nižší u oxidů dusíku o 26 %, u SO2 o 58 % a u tuhých znečišťujících látek o 48 % oproti výchozímu stavu před zahájením ekologizace kotle v roce 2017. Nový filtr už teď splňuje budoucí přísné požadavky EU na emise ze stacionárních zdrojů tepla.  

 

Přestavba proběhla za plného provozu

Nejnáročnější v této stavbě bylo vypořádat se s velmi krátkým termínem na realizaci díla a prostorovými omezeními areálu. Celá stavba byla realizována za tři měsíce a za plného provozu teplárny, zdůraznil
Petr Botlík
náměstek ředitele Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR

Společnost Veolia Energie ČR zásobuje ve městě Olomouci teplem a teplou vodou více než 28 000 domácností, školy, školky, nemocnice, úřady, obchodní domy a průmyslové podniky. Teplo vyrábí společně s elektřinou, tzv. kogenerací, která je vysoce šetrná k životnímu prostředí.

Celkově skupina Veolia Energie ČR investovala za posledních 10 let do modernizace a ekologizace svých zdrojů 8,4 miliard korun. Zvýšila tím efektivitu výroby, spolehlivost i bezpečnost dodávek a zároveň výrazně snížila dopad výroby tepla a elektřiny na životní prostředí, včetně snížení emisí CO₂.

---

Skupina Veolia Energie ČR je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro 325 000 domácností a 200 průmyslových klientů. Energetické služby poskytuje také objektům z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích České republiky. Na výrobě tepla a elektřiny se ve firmě Veolia Energie ČR a dceřiných společnostech podílí 1 943 kotlů, 17 parních turbín,  13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí.