Veolia Energie ukončila topnou sezónu, trvala přes 8 měsíců

Energetická divize skupiny Veolia v České republice dnes ukončila dodávky tepla ve všech regionech v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu pro vytápění. Topná sezóna byla letos delší než v předchozích letech a náročnější z důvodu bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru.

Uplynulá topná sezóna byla nejdelší za poslední tři roky, ale dodávky tepla byly celkově nižší, údaje budeme vyhodnocovat v následujících dnech. Výroba a dodávky tepla byly ovlivněny hlavně klimatickými podmínkami, ale v březnu, dubnu a květnu také vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Na prodejích tepla se odrazilo uzavření škol, hotelů, restaurací, různých provozoven atd., uvedl
Reda Rahma
generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR

Zahájení dodávek tepla domácnostem a dalším odběratelům proběhlo 20. září 2019, o týden dříve než v předchozím roce. Nejvíce tepla se dodávalo v lednu 2020, celkově byly ale zimní měsíce opět o něco teplejší než v posledních letech. Chladnější než v minulé topné sezóně bylo září a poslední dva měsíce - duben a květen. Loni skupina Veolia Energie ČR ukončila vytápění ve druhé polovině května v závislosti na lokálních klimatických podmínkách, například v Moravskoslezském kraji to bylo 24. května 2019.

Z pohledu výroby v předchozích měsících nenastaly žádné odstávky nebo větší problémy, i díky dobré přípravě, opravám a investicím během letních měsíců. Ty budou pokračovat i letos.

Během nouzového stavu a koronavirové pandemie výroba a dodávky tepelné energie domácnostem, firmám, nemocnicím a dalším odběratelům nebyly nijak ohroženy. Společnost zavedla postupně desítky preventivních opatření, včetně zpřísnění daná usnesením vlády z 30. března, které se týkalo zaměstnanců subjektů tzv. kritické infrastruktury. Část zaměstnanců (v teplárnách v Moravskoslezském kraji) byla zařazena do přísnějšího režimu až do ukončení nouzového stavu.

------

Skupina Veolia Energie ČR je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro 325 000 domácností a 200 průmyslových klientů a poskytovatelem energetických služeb pro řadu objektů z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích České republiky. Na výrobě tepla a elektřiny se ve firmě Veolia Energie ČR a dceřiných společnostech podílí 1 943 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí.