Veolia pomáhá obcím v boji se suchem

Veolia odstartovala pilotní projekt řízení propojených vodovodních soustav v Česku. Její systém chytrých dispečinků umožňuje obcím redistribuci upravené vody do lokalit s akutním nedostatkem. Dispečink umožňující spolupráci čtyř okresů ve východních Čechách funguje od druhé poloviny loňského roku a představuje dobrý příklad projektu, který pomáhá bojovat s klimatickou změnou na regionální úrovni.

Podle odborníků čelí Česko největšímu suchu za 500 let. Z důvodu klimatických změn nedostatek vody již nesužuje pouze zemědělce, lesníky či zahrádkáře, ale i běžné obyvatele měst a obcí. I letos budou stovky obcí odkázány na dovoz vody v cisternách. Prevencí a účinným řešením proti suchu může být propojování vodárenských soustav. S výstavbou tzv. vodních dálnic se u nás započalo již v minulém století, jejich skutečný význam jsme však docenili teprve v posledních letech. 

 

Východočeská vodní dálnice

Vodárenská soustava východní Čechy byla realizována v letech 1993 až 1999 s celkovými náklady 1,3 miliardy korun a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou. Umožňuje převádět vodu z míst, kde jí je nadbytek, do míst jejího nedostatku. Toto potrubí, které měří přes 100 kilometrů a zásobuje pitnou vodou zhruba půl milionu lidí, je pro oblast zásadním projektem i pilotním projektem pro celou ČR. 

V době, kdy 80 procent podzemních zdrojů v České republice nemá dostatek vody a kdy region východních Čech byl vládou ČR identifikován jako jeden z regionů nejvíce ohrožených suchem, roste i důležitost tohoto projektu, který nám umožní lépe čelit klimatické změně, říká
Jiří Šolc
ředitel Vodovodů a kanalizací Hradec Králové

Pomůže pražský přivaděč 

Dalším takovým příkladem je i vodárenské propojení ve středních Čechách. Od počátku 90. let minulého století existuje i přivaděč mezi Prahou a Kladnem. Dlouhé roky nebyl využíván, místní zdroje byly dostatečné, jeho význam v posledních letech ovšem neustále roste. 

V roce 2018 byla do Kladna z Prahy předána voda o objemu 683 tisíc m3. V roce 2019 už naše vodárny z Prahy odebíraly 944 tisíc m3 vody. Nestoupá pouze objem, ale prodlužují se i periody odběru. Dříve se jednalo pouze o letní měsíce, v letošním roce využíváme této možnosti již od února. I díky vodě z Prahy jsme schopni zajistit obyvatelům Kladna a okolí plný vodní komfort, říká
Jakub Hanzl
generální ředitel Středočeských vodáren

Chytrý dispečink

Ve Smart centru v Hradci Králové je umístěno vodárenské řídící středisko, které dohlíží na běžný provoz vodárenské infrastruktury. Nadstavbou tohoto projektu je však i další nadregionální využití. Centrum může být v budoucnu využíváno pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho). Dispečink je schopen fungovat i v případě výpadku elektrické energie. Náklady na realizaci projektu přesáhly 80mil.Kč a byly hrazeny výhradně z prostředků společnosti Královéhradecká provozní, a.s. a Veolia Česká republika. Smart centrum plně splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu a tak bude zajištěna i bezpečná dodávka vody pro námi zásobované zákazníky.

Obdobný systém existuje i v Kladně.

Tento systém sbírá data z okolních měst, vidí aktuální zásoby i spotřebu a dokáže tomu přizpůsobit výrobu vody, případně jí z jednoho okresu poslat do druhého, vysvěltuje
Bohdan Soukup
zástupce technického ředitele pro Zónu střední a východní Evropa skupiny Veolia

Kromě prevence lokálního nedostatku pitné vody pomůže chytrý dispečink také se snižováním ztrát, což představuje další podporu boje proti suchu i nezanedbatelnou finanční úsporu. V minulosti ve středočeském a východočeském kraji dosahovaly ztráty průměrně 25 procent. 

Na další snižování už konvenční metody moc nefungují. Chytré dispečinky umožňují přesnější monitoring poruch a úniků, i proto jsme ztráty snížili na 14 procent, říká
Bohdan Soukup

Unikátní povodňový systém

Součástí chytrých dispečinků je i unikátní povodňový informační systém, který poskytuje ochranu pro další klimatický extrém. Systém umožňuje sledovat aktuální i dlouhodobé předpovědi, využívat historické zkušenosti z minulých povodní, vytvářet mapy povodňového nebezpečí, seznamy potenciálně ohrožených objektů a zařízení v nich a navrhovat preventivní opatření. Je tak zajištěna ochrana vodohospodářské infrastruktury před povodněmi, jejichž pravděpodobnost vlivem nárůstu počtu klimatických extrémních událostí roste. Do budoucnosti by tento systém před povodněmi mohl chránit i obecní majetek. 

 

------

Skupina Veolia je světovým poskytovatelem environmentálních služeb. S více než 179 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro vodohospodářské, odpadové a energetické hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
 

V roce 2019 zásobovala skupina Veolia 98 milionů obyvatel pitnou vodou, 67 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila skoro 45 milionů MWh energie a zhodnotila 50 milionů tun odpadů. V roce 2019 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 27,189 miliardy eur. www.veolia.com