Zpráva o udržitelném rozvoji Veolia ČR za rok 2021

Nefinanční reporting se stává v poslední době pro velké firmy standardem. Naše skupina publikuje Zprávu o udržitelném rozvoji za Českou republiku pravidelně každý rok. Právě vydáváme tu za rok 2021. Seznamte se s našimi výsledky podle nových ukazatelů (KPIs) vycházejících z firemní strategie Smysl naší činnosti (Our Purpose). 

Zpráva reflektuje a naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu. Uvádí nefinanční reporting všech společností konsolidačního celku Veolia Česká republika kromě společnosti Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., a to z oblasti životního prostředí, péče o zaměstnance a zákazníky, sociální a společenské. Zpráva navazuje na výroční zprávy jednotlivých společností skupiny Veolia ČR obsahující hospodářské výsledky.