Na severu Moravy vznikne 23 nových pracovních míst

Již devadesát nezaměstnaných v letošním roce našlo či brzy najde práci díky podpoře Nadačního fondu Veolia. Na zasedání 17. září v Olomouci bylo schvalovacím výborem finančně podpořeno osm projektů z Moravskoslezského kraje, které přinesou osmnáct nových pracovních míst, a tři projekty z Olomouckého kraje, díky kterým práci získá pět osob.

Nadační fond Veolia podporuje především tradiční řemesla a oblasti s vysokou nezaměstnaností. Z celkových 23 nově vytvořených pracovních míst je jich pět vyhrazeno pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Tři z nich najdou uplatnění u olomouckého Spolku Trend, kde se vozíčkáři podílí na digitalizaci starých obecních školních a spolkových kronik, dokumentů a fotoalb. Počet zaměstnanců tak vzroste z 13 na 16.

V Novém Jičíně se ve společnosti Bezlepík, s.r.o., rozšíří výroba čistě bezlepkového slaného i sladkého pečiva, cukroví, zákusků a moučníků. Nadační fond Veolia totiž podpořil vznik 4 dlouhodobých pracovních míst. Kapacita stávající provozovny v Novém Jičíně již nedokázala pokrýt zvyšující se poptávku po bezlepkových výrobcích, proto se společnost rozhodla vybudovat zcela nové výrobní a prodejní prostory v centru města. 
 
Celková podpora vzniku nově vytvořených pracovních míst představuje částku 800 000 Kč. Za patnáct let rozdělil nadační fond mezi 1 172 projektů malých podnikatelů již téměř 92 400 000 Kč a vzniklo 1 974 pracovních míst, z toho 276 pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 

...

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com   
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.