Veolii rostly tržby, získala významné zakázky

Výnosy skupina Veolia vzrostly v prvním pololetí letošního roku oproti stejnému období roku loňského o tři procenta na 11,23 miliardy eur. „Díky intenzivnímu zacílení na nejaktivnější trhy a geografické oblasti jsme dosáhli růstové dynamiky,“ komentoval výsledky předseda představenstva a generální ředitel Veolie Antoine Frérot. „Šedesát procent výnosů připadá na nové obchodní smlouvy a zbytek na obnovu stávajících smluv. To svědčí o nesporné obchodní dynamice,“ dodal.

Konsolidovaný čistý zisk dosáhl od ledna do června 210,4 miliónu eur, ve stejném období předchozího roku to bylo 85,5 miliónu eur. Upravené peněžní toky z provozní činnosti dosáhly za uvedené období jedné miliardy eur, což představuje nárůst o téměř deset procent.

Veolia uspěla na svých tradičních trzích. Například získala zakázku na úklidové služby v Singapuru, V Santiagu de Chile na svoz odpadu či na odsolování vody v irácké Basře. 

Dařilo se jí ovšem i na nových trzích. Příkladem jsou dvě zakázky na provozování dvou největších elektráren na biomasu v kanadských městech Fort James a Merrit, smlouva se společností BP v rámci projektu těžby nekonvenčního zemního plynu v ománském 
Khazzamu nebo zakázka na demontáž vlaků linek RER ve Francii.

Veolia je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb a nabízí technologická řešení na míru ve třech oblastech: management vodohospodářských služeb, management odpadového hospodářství a management energetických služeb.