Veolia zahájila kampaň s názvem „Pečujeme o světové zdroje“

Zhruba od poloviny února se i v České republice objeví v tištěných médiích a na zpravodajských serverech nová celosvětová reklamní kampaň skupiny Veolia, která dokresluje slogan skupiny „Pečujeme o světové zdroje“. Ve Francii byla kampaň zahájena 26. ledna 2015 a jedná se o první kampaň skupiny za posledních pět let.

Reklamní kampaň Veolia
Již tři roky pracuje francouzská skupina Veolia na své hloubkové proměně prostřednictvím rozvojové strategie zaměřené na sedm hlavních oblastí růstu a novou organizační strukturu. Skupina zlepšila své postavení na trzích, zvýšila svoji schopnost pružně a rychle reagovat na potřeby zákazníků a v současné době používá pouze jediný společný název: Veolia.
PDF
Reklamní kampaň Veolia (1.02 MB)

V dubnu 2014 Veolia upřesnila, jaké postavení na trhu chce zaujímat, a představila nový slogan „Pečujeme o světové zdroje“, který vyjadřuje její poslání a byl přeložen do jazyků všech zemí, kde skupina působí. Výrazové prostředky Veolie vyjadřují strukturu vycházející z tří základních pilířů, které výstižně charakterizují všechny její činnosti: zlepšování přístupu ke zdrojům, ochrana zdrojů a jejich obnovování.
 
Nový grafický manuál, nová podoba publikací a nový digitální ekosystém okolo webu Veolia.com tvoří základy nového způsobu komunikace skupiny. Vytvořením Social Hub #LivingCircular dává skupina najevo, že půjde o nový způsob komunikace s veřejností, do níž se zapojuje z pozice účastníka občanské diskuse o kruhové ekonomice.
 
Reklamní kampaň přináší sérii ilustrací s městskou tématikou, které byly zveřejněny v tištěných a digitálních médiích ve Francii i jsou publikovány i v zahraničí.
 

Prohlédněte si ostatní kampaně Veolie ve světě: 

Kávovou sedlinu nepoužíváme k věštění budoucnosti. Díky ní vytváříme čistší budoucnost.

V nizozemském Joure Veolia přeměňuje kávovou sedlinu na energii. Tu využívá k pohonu svých zařízení, aby snížila svou uhlíkovou stopu. Tímto způsobem Veolia recykluje organický odpad po celém světě. Více se o tom dozvíte na veolia.com
V nizozemském Joure Veolia přeměňuje kávovou sedlinu na energii. Tu využívá k pohonu svých zařízení, aby snížila svou uhlíkovou stopu. Tímto způsobem Veolia recykluje organický odpad po celém světě.Více se o tom dozvíte na veolia.com

Už víte, jak bude vypadat vaše příští křeslo? Bude kožené, z tkaniny – či snad z letadla?

V Bordeaux ve Francii Veolia demontuje lodě, jako například Johanka z Arku, a izoluje z nich recyklovatelné materiály. Všude posvětě pak Veolia zajišťuje demontáž a recyklaci lodí, ropných plošin nebo vlakových souprav. Více se o tom dozvíte na veolia.com 

Hnojiva vyrobená z odpadních vod? Nečekaný zdroj pro budoucnost.

V americkém Milwaukee Veolia spravuje městskou kanalizaci a z vytěženého kalu vyrábí hnojiva. V dalších částech světa Veolia zhodnocuje znečištěný odpadní materiál a přetváří jej v nové suroviny nebo energii. Více se o tom dozvíte na veolia.com 

Voda je příliš cenná na to, aby se použila jen jedenkrát

V Singapuru Veolia v uzavřené okruhu recykluje ultra čistou vodu. Ta je produkována v rozsáhlé průmyslové zóně zaměřené na mikroelektroniku. V dalších zemích pak Veolia vyvíjí systémy umožňující opětovné užití vody, čímž napomáhá k zachování přírodních zdrojů. Více se o tom dozvíte na veolia.com