Veolia Využití odpadů

Společnost Veolia Vedlejší produkty ČR zajišťuje v rámci skupiny Veolia komplexní a ekonomicky efektivní druhotné využití odpadů a vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, a to vše při dodržování nejpřísnějších požadavků na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a uplatňování principů oběhového hospodářství. Prioritou společnosti je neustále zvyšovat úroveň a kvalitu služeb jako odborné firmy pro nakládání s odpady a materiály k dalšímu využití, recyklaci nebo odstranění s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí.

Veolia Vedlejší produkty ČR je specializovaným partnerem pro využívání čistírenských kalů při zemědělské činnosti, výrobě kompostu nebo rekultivačních substrátů. V oblasti vedlejších produktů z energetiky využíváme širokou síť našich partnerů k uplatňování popelovin a strusek ve stavebnictví i v rekultivační činnosti. 

Při své činnosti zajišťuje společnost k dalšímu využití 80-90 % z celkového množství odpadů převzatých od skupinových zákazníků, a to buď materiálovému nebo energetickému.

 

 Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Sídlo: Dělnická 6082/34, Poruba, 708 00 Ostrava
 


IČ0: 24715964