Veolia Využití odpadů

Divize Využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

 

35 obsluhovaných průmyslových závodů 

81 % z celkového množství přijatých odpadů je připraveno pro další využití 

7 vlastních stacionárních zařízení

 

Společnost Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o., 

poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a považuje ochranu životního prostředí nejen za část svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodnotám. Veškeré činnosti chce řídit tak, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečnost zaměstnanců společnosti ani dalších osob.  Tyto postoje umožňují vedení společnosti stanovit následující politiku integrovaného systému řízení. 

 

Společnost Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.,

zajišťuje v rámci skupiny Veolia spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, a to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Prioritou společnosti je neustále prohlubovat svoji pozici dodavatele odborné firmy pro nakládání s odpady a materiály k dalšímu využití nebo recyklaci nebo odstranění pokud možno s co možná nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí.  Tyto postoje umožňují vedení společnosti stanovit následující politiku integrovaného systému řízení.

 

Povinné údaje 

 

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Sídlo: Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno 

IČ0: 056 47 550

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 268254.