Etika a compliance

Při našem podnikání se řídíme několika základními hodnotami. Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a protisoutěžního jednání patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Věříme, že bez nich není podnikání možné vybudovat. Usiluje o podnikání, které je dlouhodobě udržitelné.

Všechny tyto hodnoty jsme vepsali do našeho ETICKÉHO KODEXU. Přestože základní hodnoty našeho podnikání jsou pevně dány, v dnešním rychle se měnícím světě musíme i my pružně reagovat na nové výzvy a standardy. Proto pravidelně aktualizujeme rozsah pravidel, kterými se řídíme.

Přijali jsme proto PROTIKORUPČNÍ ETICKÝ KODEX. Věříme, že jeho prostřednictvím demonstrujeme, že chceme podnikat s čistým štítem a nehodláme tolerovat jednání korupčního charakteru. Říkáme tím konkrétněji, co k našemu podnikání nepatří.

PDF
ETICKÝ KODEX (341.53 KB)
PDF
PROTIKORUPČNÍ ETICKÝ KODEX (4.03 MB)