Čištění vody

Veolia využívá svých špičkových odborných znalostí z oblasti vodohospodářství k detekci a odstraňování všech forem znečištění vody včetně mikropolutantů, jako jsou hormonálně aktivní látky nebo residua léků.

 

Vyrábíme dokonale čistou a nezávadnou vodu

Sklenice vody nemusí vždycky být  tak neškodná, jak vypadá. Byť výroba pitné vody dosáhla během 20. století nebývalé úrovně, ve vodě lze stále najít nežádoucí rezidua, především po použití v domácnostech nebo průmyslu. Jejich původ je nenápadný – jsou to například aviváže nebo prací prostředky. Tyto mikropolutanty jsou prostým okem neviditelné, mohou ovšem být pro lidské zdraví nebezpečné. Ačkoliv dopad těchto molekul na zdraví a životní prostředí nelze snadno měřit, Veolia v této věci uplatňuje preventivní přístup: navrhuje a prosazuje speciální řešení pro komplexní čištění vody.

Skupina vyvíjí inovativní technologie a přístroje pro celý proces počínaje rozborem vody až po odstranění mikropolutantů, jimiž chce pomoci městům, obcím, ale i průmyslovým a nevýrobním podnikům zvyšovat jakost vody. 

Příklady z praxe 

V zahraničí...
 

  • Ve druhém největším dánském městě Aarhusu se Veolia podílí na experimentálním projektu MERMISS, který se soustředí na odstraňování vysoce aktivních farmaceutických látek z nemocničních odpadních vod. 
  • Ve Francii Veolia zavedla řešení Vigie Covid-19, které má pomoci obcím a městům s prognózou lokálního vývoje epidemie: s využitím metody PCR odhaluje přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v odpadní vodě.

V České republice...

  • V obci Domašov nad Bystřicí na Olomoucku byla vůbec poprvé ve střední Evropě použita technologie nanofiltračních membrán. Díky této technologii dokážeme z vody odstranit veškeré nečistoty.

130 milionů m3 

vyčištěné vody

100 %
nanotechnologie dokážou z vody odstranit veškeré pesticidy a mikroplasty

350

vlastních technologií na úpravu a čištění vody

Mnohostranná výkonnost dává vzniknout řešením s vysokým dopadem ve prospěch všech

Ekologická transformace znamená nesledovat jen a pouze ekonomickou a finanční výkonnost, nýbrž pracovat i na environmentální, společenské, obchodní a sociální rovině výkonnosti. Mnohostranná výkonnost znamená dosahovat dokonalé rovnováhy mezi všemi těmito faktory, které pro nás představují nedělitelný celek.

Naše výkonnost v sociální rovině 

Zvyšování dovedností a schopností; rozvoj inovační odbornosti a know-how

 Naše výkonnost ve společenské rovině

Snižování zdravotních rizik

Naše environmentální výkonnost

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu; snižování emisí CO2; ekologicky účinnější výrobní modely v porovnání s konvenčními závody

Naše obchodní výkonnost

Optimalizace hodnocení a řízení zdravotních a environmentálních rizik

Naše ekonomická a finanční výkonnost

Růst obratu a zvyšující se investiční kapacita

Naše další aktivity