Výroba zelené energie z biomasy

Technologie a řešení pro energetické využití odpadu vyvinuté Veolií přinášejí udržitelnou, konkurenceschopnou a účinnou odpověď na výzvy energetické transformace, před nimiž aktuálně stojí obce, města i výrobní závody.

 

Zelená lokální energie z biomasy

Stanoviště pro dobíjení elektromobilů napájené „zelenou“ elektřinou vyráběnou z lokálního organického odpadu – to je reálný scénář a inovativní odpověď na výzvy energetické transformace. Hlavním – a uhlíkově neutrálním – zdrojem pro výrobu zelené energie je nepochybně biomasa, což zahrnuje veškerý přeměnitelný organický materiál živočišného a rostlinného původu.

Veolia využívá různé druhy biomasy a pomáhá obcím, městům i výrobním závodům se zaváděním tohoto zdroje do jejich energetického mixu a s jeho širším využíváním. Skupina je zároveň významným hráčem v oblasti kogenerace, tj. kombinované výroby elektřiny a tepla z jednoho energetického zdroje, jako je například biomasa. Tím pomáhá snižovat znečištění a závislost měst a obcí na fosilních palivech.

Příklady z praxe 

V zahraničí...

  • V německém Brunšviku vybudovala Veolia pro jednu městskou část závod na kogeneraci z biomasy. Jím dodávaná „zelená“ elektřina a teplo stačí pro 56 000 domácností a řadu podniků.
  • V irské obci Killala v hrabství Mayo provozuje Veolia největší závod spalující biomasu v zemi, jenž produkuje energii odpovídající spotřebě 68 000 domácností.

V České republice...

  • Množství využívané biomasy zvyšujeme i o upravené čistírenské kaly, což je náš vedlejší produkt při čištění odpadních vod. Připravili jsme několik projektů sušení kalů a jejich energetického využití v našich teplárnách.

73 000

V roce 2018 jsme pro výrobu tepla a elektřiny spálili téměř 73 tisíc tun biomasy.

8

V současné době provozujeme celkem 8 zdrojů na biomasu.

0

Spalování biomasy se vyznačuje prakticky nulovou bilancí oxidu uhličitého.

Mnohostranná výkonnost dává vzniknout řešením s vysokým dopadem ve prospěch všech

Ekologická transformace znamená nesledovat jen a pouze ekonomickou a finanční výkonnost, nýbrž pracovat i na environmentální, společenské, obchodní a sociální rovině výkonnosti. Mnohostranná výkonnost znamená dosahovat dokonalé rovnováhy mezi všemi těmito faktory, které pro nás představují nedělitelný celek.

Naše výkonnost v sociální rovině 

Obchodní zdatnost a know-how

 Naše výkonnost ve společenské rovině

Zabezpečení dodávek energie, vytváření pracovních míst na místní úrovni

Naše environmentální výkonnost

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu; snižování emisí CO2; ekologicky účinnější výrobní modely v porovnání s konvenčními závody

Naše obchodní výkonnost

Konkurenceschopná a efektivní řešení energetické tranzice

Naše ekonomická a finanční výkonnost

Růst obratu a zvyšující se investiční kapacita

Naše další aktivity